Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Защита на данните от неоторизирано използване n134 N Защита на данните от неоторизирано използване Забрана на функционирането на вградени устройства Можете да използвате една от BIOS функциите, за да забраните функционирането на описаните по-долу вградени устройства, както и външните връзки и комуникации. ❑ USB Ports ❑ Memory Card Slot (слот “Memory Stick Duo” и слот за SD памет карта) ❑ Optical Disc Drive (вградено оптично дисково устройство) ❑ Wireless Devices (устройства за безжична LAN, WiMAX, безжична WAN, BLUETOOTH мрежа и GPS функции) ❑ LAN Device (LAN порт) ✍ Вградените устройства, чието функциониране можете да забраните, се различават в зависимост от закупения модел.

Персонализиране на компютъра VAIO > Защита на данните от неоторизирано използване n135 N Забраняване на функционирането на вградените устройства 1 Включете компютъра и натиснете бутона F2 няколко пъти, докато логото VAIO се скрие. Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и опитайте отново. 2 Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Advanced. 3 Натиснете бутона M или m, за да изберете желаното вградено устройство, и натиснете бутона Enter. 4 Натиснете бутона M или m, за да изберете Disabled и натиснете бутона Enter. ✍ За да разрешите функционирането на устройството, изберете Enabled вместо Disabled. 5 Ако желаете да забраните функционирането на повече вградени устройства, повторете стъпки 4 и 5 за всяко устройство. 6 Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след това натиснете клавиш Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.