Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Защита на твърдия диск n136 N Защита на твърдия диск Ако компютърът ви е оборудван с вграден твърд диск, е достъпна функция за защита на твърдия диск. Тази функция предпазва вашия твърд диск от повреди, свързани с механични удари. Вижте спецификациите, за да научите повече за конфигурацията на своя компютър. ! Обърнете внимание, че защитата на твърдия диск не функционира за твърдотелен диск. Функцията за защита на твърдия диск е проектирана така, че да намали до минимум риска от повреда на диска и данните в него. Тя не осигурява 100% защита на данните при всякакви обстоятелства.

Надстройка на компютъра VAIO > n137 N Надстройка на компютъра VAIO Компютърът VAIO и модулите на паметта използват високопрецизна технология за частите и електронните конектори. За да избегнете анулиране на гаранцията по време на гаранционния период на продукта, ви препоръчваме: ❑ Да се свързвате със своя дилър за поставяне на нов модул на паметта. ❑ Да не го поставяте сами, ако не сте запознати с надстройката на памет на компютър. ❑ Да не докосвате конекторите и да не отваряте капака на отделението за модул на паметта. За помощ се свържете с упълномощен център за сервиз/поддръжка на Sony. За да намерите най-близкия център или агент, вижте Как да научите повече за своя компютър VAIO (стр. 5). Типът модул и количеството памет, инсталирани във вашия компютър, може да се различават в зависимост от закупения модел. Вижте спецификациите, за да научите повече за конфигурацията на своя компютър.