Views
5 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Надстройка

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n142 N 8 Плъзнете модула на паметта в слота за модул на паметта и го натиснете, докато щракне на място. ! Не докосвайте други компоненти по дънната платка, освен модула на паметта. Внимавайте да не докосвате проводниците и изпъкналите части под долния капак. Вкарайте конектора на модула на паметта в слота, като същевременно подравните вдлъбнатината на модула с малката издатина в отворения слот. Не поставяйте модула на паметта в слота погрешно ориентиран, тъй като може да доведе до повреди на слота и модула. 9 Поставете капака и свалените винтове и след това затегнете винтовете. 10 Включете компютъра.

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n143 N Преглед на количеството памет Преглед на количеството памет 1 Включете компютъра. 2 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center. 3 Щракнете върху System Information и System Information. Можете да проверите количеството системна памет отдясно. Ако допълнителната памет не се появява, повторете процедура по поставяне и рестартирайте компютъра.