Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Предпазни

Предпазни мерки > Работа с LCD екрана n150 N Работа с LCD екрана ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Не оставяйте LCD екрана срещу слънце. Това може да го повреди. Не позволявайте директна слънчева светлина да попада върху компютъра, когато работите с него в близост до прозорец. Не драскайте повърхността на LCD екрана и не упражнявайте натиск върху него. Това може да причини повреда. Използването на компютъра при ниска температура може да създаде остатъчно изображение върху LCD екрана. Това не е неизправност. Когато температурата се нормализира, нормалното състояние на екрана ще се възстанови. Върху LCD екрана може да се появи остатъчно изображение, ако за дълъг период от време е било изведено едно и също изображение. Остатъчното изображение ще изчезне след време. За да избегнете остатъчни изображения може да използвате скрийнсейвър. По време на работа LCD екрана се затопля. Това е нормално и не представлява неизправност. LCD е произведен чрез високопрецизна технология. Все пак е възможно да видите черни и/или светли точки (червени, сини или зелени), които се появяват за постоянно на LCD екрана. Това е нормален резултат от производствения процес и не представлява неизправност. Не сменяйте настройката за ориентация на LCD екрана в прозореца Настройки на Tablet PC, дори когато може да се изберат опции за промяна, тъй като това ще направи компютъра нестабилен. Sony не поема отговорност за неизправности, възникнали от промяна в настройките. Не упражнявайте натиск върху затворения капак на LCD екрана, тъй като може да се надраска или зацапа.

Предпазни мерки > Използване на източника на захранване n151 N Използване на източника на захранване ❑ ❑ ❑ Не включвайте към същия електрически контакт други електроуреди, като например фотокопирна машина или машина за унищожаване на документи. Можете да купите ел. разклонител с предпазител от токови удари. Това устройство помага за предотвратяване на щети по компютъра, причинени от токови удари, като например при гръмотевична буря. Използвайте доставения с компютъра адаптер за променлив ток или оригинални продукти на Sony. Не използвайте друг тип адаптер за променлив ток, той като това може да доведе до неизправност.