Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Предпазни

Предпазни мерки > Работа с вграденото запаметяващо устройство n156 N Работа с вграденото запаметяващо устройство Вграденото запаметяващо устройство (твърд диск или твърдотелен диск) има висока плътност на съхранение и чете и записва данни с висока скорост. Въпреки това устройството може лесно да бъде повредено, ако се използва неправилно. Ако вграденото запаметяващо устройство се повреди, данните в него не могат да бъдат възстановени. За да предотвратите загуба на данни, трябва да бъдете внимателни, когато работите с компютъра. За да избегнете повреда на вграденото запаметяващо устройство ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Не подлагайте компютъра на резки движения. Дръжте компютъра далеч от магнити. Не поставяйте компютъра на места, изложени на механични вибрации, или в нестабилно положение. Не изключвайте захранването и не рестартирайте компютъра по време на четене или запис на данни в запаметяващото устройство. Не използвайте компютъра на места, изложени на големи температурни промени. Не отстранявайте запаметяващото устройство от компютъра.

Предпазни мерки > Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък n157 N Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Технологията за удостоверяване с пръстов отпечатък не гарантира пълно удостоверяване на потребителя или пълна защита на данните и хардуера. Sony не поема отговорности за проблеми и щети, възникнали от използването или невъзможността за използването на сензора за пръстови отпечатъци. Скоростта на разпознаване на пръстовия отпечатък зависи от работните условия и варира и при отделните хора. В случай че се наложи вграденото запаметяващо устройство да се инициализира, например след ремонт, шаблоните за пръстови отпечатъци ще бъдат загубени. Ще трябва да ги регистрирате отново. Поддръжката и управлението на данни относно удостоверяването с пръстов отпечатък се извършва на Ваша отговорност. Sony не поема отговорности за дефекти, възникнали от поддръжка и управление на данни. Възможно е да възникне неизправност със сензора за пръстови отпечатъци или той да бъде повреден, ако надраскате повърхността му с: ❑ твърд или остър предмет ❑ фини предмети, например прекарване на замърсен пръст през сензора за пръстови отпечатъци Освободете статичното електричество от пръста си като докоснете метален предмет, особено по време на сухите сезони (напр. зима), преди да сканирате пръстовия си отпечатък. Статичното електричество може да доведе до неизправност на сензора за пръстови отпечатъци.