Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Местоположение на контроли и портове n 16 N Отляво A Жак за слушалки (стр. 108) B Оптично дисково устройство (стр. 47) C Отвор за ръчно изваждане (стр. 185)

Първи стъпки > Местоположение на контроли и портове n 17 N Отдолу (с долния капак) A Вентилационни отвори B Капак на конектора на портовия репликатор (стр. 102) C Капак на конектора за батерия с висок капацитет *1 D Бутон за изключване на батерията (стр. 26), (стр. 174) E Капак за SIM карта *2 (стр. 75) F Долен капак *1 За детайлни инструкции как да монтирате батерия с висок капацитет вижте ръководството на батерията с висок капацитет. Когато към компютъра е монтирана батерия с висок капацитет, пазете демонтирания капак на конектора, за да можете да го използвате в бъдеще. *2 Само на избрани модели.