Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Възстановяване/Носител за възстановяване n170 N Как мога да намаля обема на дяла за възстановяване? Вграденото запаметяващо устройство съдържа дял за възстановяване, където се съхраняват данни за възстановяване на системата. Ако вашият компютър съдържа твърдотелен диск, може да искате да намалите до минимум дяла за възстановяване, като отстраните тези данни. 1 Ако възстановявате компютъра от носител за възстановяване (оптичен диск) за модел без вградено оптично дисково устройство, свържете външно оптично дисково устройство (не се доставя в комплекта) към компютъра и към променливотоков източник на захранване. 2 Поставете диска в оптичното дисково устройство или свържете USB флаш устройството (не се доставя в комплекта) към USB порта, докато компютърът е в нормален режим. ! Използвайте създадените при доставката на компютъра носител за възстановяване. Няма да можете да използвате USB устройствата, ако сте забранили функционирането на USB портовете в BIOS екрана за конфигуриране. За да разрешите функционирането на портовете, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 134). 3 Изключете компютъра и го включете отново. ✍ Ако използвате външното оптично дисково устройство или USB флаш устройството, натиснете бутона F11 няколко пъти, докато логото VAIO се скрие. 4 Натиснете бутона M или m, за да изберете VAIO Care Rescue, и след това натиснете бутона Enter. 5 Щракнете върху Tools и Start advanced recovery wizard. ✍ Когато се изведе съобщението Do you need to rescue data?, направете резервно копие на данните, ако е необходимо. 6 Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи прозорецът Select recovery type.

Отстраняване на неизправности > Възстановяване/Носител за възстановяване n171 N 7 Изберете Custom recovery - Remove recovery contents. 8 Следвайте инструкциите на екрана. ! Гореописаната процедура извършва възстановяване на системата. Приложенията и данните, които сте въвели в запаметяващото устройство преди отстраняването на данните за възстановяване на системата, ще бъдат загубени. След като сте отстранили данните за възстановяване на системата, ще ви е необходим носител за възстановяване за на системата на по-късен етап.