Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Вградена камера n176 N Какво трябва да направя, ако при възпроизвеждане на видео се наблюдават пропуснати кадри, докато компютърът се захранва от батерията? Батерията е на изчерпване. Свържете компютъра към електрически контакт. Какво трябва да направя, ако се наблюдава трептене в заснетите изображения? Този проблем възниква, когато използвате видеокамерата при флуоресцентно осветление, поради несъответствието между честотата на осветлението и скоростта на затвора. За да намалите трептенето, променете ориентацията на видеокамерата или променете яркостта на изображенията. В някои софтуерни приложения можете да зададете подходяща стойност за едно от свойствата на камерата (напр. източник на осветление, трептене и др.), за да елиминирате шума от трептене. Защо видеосигналът от вградената видеокамера прекъсва за секунди? Видео сигналът може да се прекъсне за няколко секунди, ако: ❑ се използва клавишна комбинация с клавиша Fn. ❑ се увеличи натоварването на централния процесор. Това е нормално и не представлява неизправност.

Отстраняване на неизправности > Работа в мрежа (LAN/безжичен LAN) n177 N Работа в мрежа (LAN/безжичен LAN) Какво трябва да направя, ако иконата на VAIO Smart Network не е изведена в лентата на задачите? ❑ Изведете иконата VAIO Smart Network скрита в лентата със задачите. ❑ Ако иконата VAIO Smart Network не е в лентата на задачите, следвайте тези стъпки, за да изведете иконата: 1 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center. 2 Щракнете върху Мрежови връзки и VAIO Smart Network. 3 Щракнете върху Разширени настройки. Какво да правя, ако компютърът не може да се свърже чрез точка на достъп на безжична LAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Достъпността на връзката зависи от разстоянието и препятствията. Може да се наложи да преместите компютъра далеч от препятствия или да го приближите до точка на достъп, която може да използвате. Уверете се, че превключвателят WIRELESS е включен и че индикаторът WIRELESS на компютъра свети. Уверете се, че точката на достъп има захранване. Ако желаете да свържете компютъра към точка на достъп на безжична LAN мрежа чрез 5 GHz честотна лента, уверете се, че опцията за използване на 5 GHz честотна лента или 2,4 GHz и 5 GHz честотни ленти е избрана за Wireless LAN Settings в прозореца с настройки VAIO Smart Network. Безжичната LAN комуникация (стандарт ІЕЕЕ 802.11a) посредством само лента 5 GHz, налична само в избраните режими, е забранена по подразбиране. Следвайте тези стъпки, за да проверите настройките: 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Преглед на състояние и задачи на мрежа в Мрежа и интернет. 3 Щракнете върху Свързване към мрежа, за да проверите дали е избрана точката на достъп.