Views
4 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Микрофон n196 N Микрофон Какво да правя, ако микрофонът ми не работи? ❑ ❑ Компютърът не е оборудван с жак порт за микрофон. Не можете да използвате външен микрофон. Вашето входно звуково устройство може да е некоректно конфигурирано. За конфигурация на звуковото входно устройство, следвайте тези стъпки: 1 Затворете всички отворени програми. 2 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 3 Щракнете върху Хардуер и звук. 4 Щракнете върху Управление на аудиоустройства в Звук. 5 В панела Записване, изберете желаното устройство да входящ звук и щракнете върху Направи по подразбиране. Как да предотвратя получаването на микрофония? Микрофонията възниква, когато микрофонът приема звуци от устройство за възпроизвеждане на звук, като например високоговорител. За да предотвратите този проблем: ❑ Дръжте микрофона на разстояние от устройството за възпроизвеждане на звук. ❑ Намалете силата на звука на високоговорителите и на микрофона.

Отстраняване на неизправности > Високоговорители n197 N Високоговорители Какво да правя, ако не чувам звук от вградените високоговорители? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ако използвате програма, която има собствено управление на силата на звука, проверете дали силата на звука е правилно зададена. Вж. помощния файл на програмата за повече информация. Възможно е силата на звука да е изключена с клавишите Fn+F2. Натиснете ги още веднъж. Възможно е нивото на звука да е намалено чрез бутоните Fn+F3. Задръжте бутоните Fn+F4 натиснати, за да увеличите нивото на звука достатъчно, за да го чувате. Проверете управлението на силата на звука в Windows, като щракнете върху иконата за сила на звука в летата на задачите. Вашето изходно звуково устройство може да е некоректно конфигурирано. За промяна на устройството за възпроизвеждане на звук, вижте Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 202).