Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 22 N Използване на батерията Компютърът се доставя с поставена батерия, която не е напълно заредена. ! Не използвайте компютъра, без да бъде поставена батерията, тъй като това може да доведе до неправилното му функциониране. Поставяне/Изваждане на батерията ✍ За да разграничим батерията, монтирана към вашия компютър по време на закупуването, от батерията с висок капацитет (доставяна в комплекта само на някои модели), в това ръководство ще я наричаме основна батерия. За детайлни инструкции как да монтирате и зареждате батерия с висок капацитет вижте ръководството на батерията с висок капацитет. За да инсталирате батерията 1 Изключете компютъра, затворете LCD дисплея и изключете променливотоковия адаптер от електрическия контакт, ако е включен. 2 Развийте двата винта (1), плъзнете долния капак по посока на стрелката (2) и отстранете капака. ! Внимавайте да не загубите отстранените винтове. Внимавайте да не докосвате проводниците и изпъкналите части под долния капак.

Първи стъпки > Използване на батерията n 23 N 3 Плъзнете батерията в отделението за батерия по посока на стрелката. 4 Натиснете батерията надолу в отделението, докато изпъкналата част (3) щракне на място.