Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > n 38 N Използване на VAIO компютъра Този раздел описва как да използвате максимално своя компютър VAIO. ❑ Използване на клавиатурата (стр. 39) ❑ Използване на тъчпада (стр. 42) ❑ Използване на бутоните със специални функции (стр. 43) ❑ Използване на функцията Бърз уеб достъп (стр. 44) ❑ Използване на вградената камера (стр. 46) ❑ Използване на оптичното дисково устройство (стр. 47) ❑ Използване на “Memory Stick” (стр. 56) ❑ Използване на други модули/карти с памет (стр. 63) ❑ Използване на интернет (стр. 67) ❑ Използване на Мрежата (LAN) (стр. 68) ❑ Използване на безжична LAN (стр. 70) ❑ Използване на безжична WAN (стр. 75) ❑ Използване на функцията BLUETOOTH (стр. 79) ❑ Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък (стр. 85) ❑ Използване на TPM (стр. 90)

Използване на VAIO компютъра > Използване на клавиатурата n 39 N Използване на клавиатурата Клавиатурата има допълнителни бутони, които изпълняват специфични за модела задачи. Комбинации и функции с клавиша Fn ✍ Някои функции на клавиатурата може да се използват единствено след зареждането на операционната система. Комбинация/функция Функция Fn + (F1): работа с тъчпада Активира и деактивира тъчпада. Fn + % (F2): изключване на звука Fn + 2 (F3/F4): контрол на нивото на звука Fn + 8 (F5/F6): контрол на яркостта Включване и изключване на вградените високоговорители или слушалките. Промяна на нивото на звука. За да увеличите силата на звука, натиснете клавишите Fn+F4, след което M или , или продължавайте да натискате Fn+F4. За да намалите силата на звука, натиснете клавишите Fn+F3, а след това m или < или продължете да натискате Fn+F3. Промяна на яркостта на LCD на екрана на компютъра. За да увеличите силата на светлината, задръжте натиснати бутоните Fn+F6 или натиснете бутоните Fn+F6 и след това бутон M или ,. За да намалите силата на светлината, задръжте натиснати бутоните Fn+F5 или натиснете бутоните Fn+F5 и след това бутон m или