Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на тъчпада n 42 N Използване на тъчпада Чрез тъчпада можете да поставяте курсора върху обекти на екрана, да ги избирате, плъзгате и да ги превъртате. Действие Поставяне на курсора Щракване Двукратно щракване Щракване с десен бутон Плъзгане Превъртане Описание Плъзнете пръста си по тъчпада (1), за да поставите курсора (2) върху елемент или обект. Натиснете левия бутон (3) веднъж. Натиснете левия бутон на мишката два пъти последователно. Натиснете десния бутон (4) веднъж. В много приложения това действие извежда контекстно меню (ако има такова). Плъзнете пръста си по тъчпада, докато държите натиснат левия бутон. Плъзнете пръста си по десния край на тъчпада, за да превъртате вертикално. Плъзнете пръста си по долния край, за да превъртате хоризонтално. След като започнете вертикално или хоризонтално превъртане, можете да местите пръста си кръгово върху тъчпада, за да продължавате да превъртате, без да вдигате пръста си от тъчпада (функцията за превъртане е достъпна само в приложения, които поддържат функция за превъртане чрез тъчпада). Придвижване с докосване Плъзнете с бързо движение два от пръстите си линейно по тъчпада. В браузъри или програми за преглед на изображения можете да плъзнете наляво, за да се придвижите назад, или надясно, за да се придвижите напред. Жест с пръсти При някои софтуерни приложения можете да направите жест с пръсти върху тъчпада с цел мащабиране. Движете пръстите си навън, за да увечите, и навътре, за да намалите. ✍ Можете да активирате/деактивирате тъчпада, като натиснете бутоните Fn+F1. Можете също така да използвате VAIO Control Center, за да смените настройките на тъчпада. ! Преди да забраните тъчпада, свържете мишка. Ако забраните тъчпада, преди да сте свързали мишка, за операции, изискващи използване на курсор, ще можете да използвате само клавиатурата.

Използване на VAIO компютъра > Използване на бутоните със специални функции n 43 N Използване на бутоните със специални функции Компютърът е оборудван със специални бутони, които са в помощ при използване на специфични функции на компютъра. Бутон със специална функция Функции Бутон ASSIST Бутон WEB Бутон VAIO Бутон за изваждане на диск Зарежда VAIO Care, когато компютърът е включен. Докато компютърът е изключен, бутонът ASSIST стартира VAIO Care Rescue. VAIO Care Rescue може да се използва за възстановяване на компютъра в случай на сериозен проблем, например, когато Windows не се стартира. Вижте Използване на VAIO Care (стр. 37) за повече информация. Когато компютърът е в нормален режим, бутонът WEB стартира уеббраузъра, присъединен към бутона по подразбиране. Когато компютърът е изключен, бутона WEB активира функцията Бърз уеб достъп и стартира уеб браузъра, използван с тази функция. Вижте Използване на функцията Бърз уеб достъп (стр. 44) за повече информация. ! Бутонът WEB не функционира, когато компютърът е в режим Покой или Хибернация. Изпълнява зададената по подразбиране функция на бутона. Можете да промените настройките по подразбиране чрез VAIO Control Center. Изваждане на тавата на оптичното дисково устройство.