Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на функцията Бърз уеб достъп n 44 N Използване на функцията Бърз уеб достъп Функцията Бърз уеб достъп позволява незабавен достъп до интернет без стартиране на операционната система Windows. Някои от описаните в този раздел функции и опции е възможно да не са налице при вашия компютър. Активиране на функцията Бърз уеб достъп За да активирате функцията Бърз уеб достъп, компютърът трябва да е изключен. За да активирате функцията Бърз уеб достъп 1 Натиснете бутона WEB на компютъра. 2 Следвайте инструкциите в инсталационната процедура за първоначално конфигуриране. След като завършите първоначалното конфигуриране, уеб браузърът, използван с функцията Бърз уеб достъп, се стартира само с натискане на бутона WEB при следващото стартиране на функцията.

Използване на VAIO компютъра > Използване на функцията Бърз уеб достъп n 45 N Изход от функцията Бърз уеб достъп ! За да заредите операционната система Windows, първо трябва да затворите функцията Бърз уеб достъп. За да затворите функцията Бърз уеб достъп, направете едно от следните неща: ❑ Щракнете върху иконата , разположена в долния ляв ъгъл на екрана. ❑ Натиснете бутона WEB. ❑ Натиснете бутона на захранването на компютъра. За детайлна информация за използването или ограниченията на функцията Бърз уеб достъп, щракнете върху иконата , разположена в долния десен ъгъл на екрана. Бележки за използване на функцията Бърз уеб достъп Когато функцията Бърз уеб достъп е активирана, не можете да използвате: ❑ бутон Scr Lk в комбинация с бутона Fn за бърз достъп. ❑ всички портове и жакове с изключение на DC IN порта, LAN порта, USB портовете и жак порта за слушалки. ❑ слота за “Memory Stick Duo” и слота за SD карта памет. ❑ функцията за безжична WAN мрежа (достъпна само за някои модели).