Views
3 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на вградената камера n 46 N Използване на вградената камера Компютърът е оборудван с вградена камера. С подходящия софтуер за заснемане на изображения можете да правите следното: ❑ Заснемане на цифрови снимки и клипове ❑ Разпознаване и запаметяване на движенията на обектите с цел наблюдение ❑ Редактиране на запаметените данни ✍ Включването на компютъра активира вградената камера. Чрез подходящ софтуер е достъпна и видео връзка. ! Зареждането или затварянето на програмата за незабавни съобщения или софтуера за редактиране на видео не активира или деактивира вградената камера. За да използвате софтуера за заснемане на изображения 1 Щракнете върху Старт, Всички програми, ArcSoft Webcam Suite, и WebCam Companion 4. 2 Щракнете върху желаната икона в основния прозорец. За детайлна информация как да използвате софтуера вижте помощния файл, включен в софтуера. ! Ако не можете да запишете изображенията правилно, например заснетите изображения не се показват гладко, щракнете върху текущата резолюция на заснетото изображение в горния десен ъгъл на основния прозорец и намалете резолюцията.

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 47 N Използване на оптичното дисково устройство Компютърът е оборудван с вградено оптично дисково устройство. Някои от описаните в този раздел функции и опции е възможно да не са налице при вашия компютър. Вижте спецификациите, за да научите повече за конфигурацията на своя компютър. Вкарване на диск 1 Включете компютъра. 2 Натиснете бутона за изваждане на дисковото устройство (1), за да отворите устройството. Тавата се плъзга навън.