Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 48 N 3 Поставете диск в средата на тавата с етикета, насочен нагоре, и внимателно го натиснете надолу, докато щракне на място. ! Не прилагайте силен натиск върху тавата на устройството. Придържайте здраво долната част на тавата, когато поставяте/изваждате диск в/от тавата. 4 Затворете тавата, като я натиснете внимателно навътре. ! Не изваждайте оптичния диск, докато компютърът е в режим на пестене на електроенергия (на заспиване или на хибернация). Поставете компютъра в нормален режим, преди за извадите диска. Не можете да използвате оптичните дискове, ако сте забранили функционирането на оптичното дисково устройство в BIOS екрана за конфигуриране. За да разрешите функционирането на дисковото устройства, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 134).

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 49 N Поддържани дискове Компютърът възпроизвежда и записва CD, DVD и Blu-ray Disc носители, в зависимост от закупения модел. Вижте референтната таблица по-долу, за да разберете кой тип оптично дисково устройство какви типове дискове поддържа. ВЗ: позволяващи възпроизвеждане и запис В: позволяващи възпроизвеждане, но без запис –: не позволяващи възпроизвеждане или запис DVD SuperMulti устройство Устройство за Blu-ray Disc носители с DVD SuperMulti Устройство за Blu-ray Disc ROM носители с DVD SuperMulti CD-ROM CD-R/RW DVD-ROM DVD-R/RW DVD+R/RW DVD+R DL (двуслойни) DVD-R DL (двуслойни) DVD- BD-ROM BD-R/RE *3 RAM *1 *2 В ВЗ *5 В ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ – – В ВЗ *5 В ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ В ВЗ *4 В ВЗ *5 В ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ В В *1 *2 *3 *4 *5 DVD SuperMulti устройството на компютъра не поддържа DVD-RAM касета. Използвайте дискове без касета или със сменяема касета. Запис на данни върху едностранни DVD-RAM дискове (2,6 ГБ), съвместими с DVD-RAM Версия 1.0, не се поддържа. DVD-RAM Версия 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Проверка 5.0 диск не се поддържа. Blu-ray Disc устройството на компютъра не поддържа BD-RE Disc носители във формат Версия 1.0 и носители Blu-ray Disc с касета. Поддържа се запис на данни върху BD-R Part1 Версия 1.1/1.2/1.3 дискове (еднослойни дискове с капацитет 25 ГБ, двуслойни дискове с капацитет 50 ГБ) и BD-RE Part1 Версия 2.1 дискове (еднослойни дискове с капацитет 25 ГБ, двуслойни дискове с капацитет 50 ГБ). Запис на данни върху Ultra Speed CD-RW дискове не се поддържа.