Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 52 N Бележки относно използването на оптично дисково устройство За запис на данни на диск ❑ ❑ ❑ ❑ Използвайте само кръгли дискове. Не използвайте дискове с друга форма (звезда, сърце, картичка и др.), тъй като това може да увреди оптичното дисково устройство. Не удряйте и не клатете компютъра по време на запис на данни върху диск от оптично дисково устройство. Не включвайте и не изключвайте захранващия кабел или адаптера за променлив ток, докато оптичното дисково устройство записва данни върху диска. Не включвайте или изключвайте компютъра към или от порта-репликатор (опция) по време на запис на данни върху диск от оптично дисково устройство. За възпроизвеждането на дискове За да постигнете оптимална производителност при възпроизвеждане на дискове, трябва да следвате тези препоръки: ❑ Някои CD плейъри и оптични дискови устройства на компютри може да не могат да възпроизвеждат компактдискове, създадени на носител CD-R или CD-RW. ❑ Някои DVD плейъри и компютърни оптични дискови устройства е възможно да не могат да възпроизвеждат DVD дискове, създадени на носители DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW или DVD-RAM. ❑ Когато вашият компютър е оборудван с устройство за Blu-ray Disc носители, той може да възпроизвежда Blu-ray Disc носители. Възможно е да не успеете да възпроизведете съдържанието на някои Blu-ray Disc носители чрез компютъра или може да възникнат грешки в компютъра по време на възпроизвеждането на Blu-ray Disc носители. За да възпроизвеждате съдържанието правилно, изтеглете и инсталирайте най-новите актуализации на софтуера за възпроизвеждане на Blu-ray Disc чрез VAIO Update. За информация как да използвате VAIO Update, вижте Актуализиране на компютъра (стр. 35). ❑ В зависимост от системата, можете да откриете прекъсвания на звука и/или изпуснати кадри по време на възпроизвеждане на AVC HD. ❑ Не превключвайте компютъра в нито един от режимите за пестене на електроенергия, докато компютърът възпроизвежда диск.

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 53 N Бележки относно регионалните кодове Индикаторите за регионални кодове са обозначени върху дисковете или опаковките, за да покажат в кой регион и чрез какъв тип плейъри можете да възпроизвеждате дисковете. Ако регионалният код показва “all”, можете да възпроизвеждате този диск в повечето региони от света. Ако регионалният код за зоната, в която живеете, се различава от този на етикета, не можете да възпроизвеждате диска чрез своя компютър. За да видите регионалния код на зоната, в която живеете, разгледайте таблицата по-долу. Зона на живеене Регионален код Зона на живеене Регионален код Зона на живеене Регионален код Африка 5 Австралия* 4 Китай 6 Европа 2 Хонг Конг* 3 Индия* 5 Индонезия* 3 Япония* 2 Корея 3 Кувейт* 2 Малайзия* 3 Нова Зеландия* 4 Филипините* 3 Русия 5 Саудитска Арабия* 2 Сингапур* 3 Южна Африка* 2 Тайван 3 Тайланд* 3 Обединени Арабски Емирства* 2 Виетнам 3 * Към оптичното дисково устройство на вашия компютър не е фабрично добавен регионален код.