Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 54 N Ако за първи път възпроизвеждате DVD видео чрез своя компютър, следвайте стъпките по-долу, преди да поставите диска: 1 Щракнете върху Старт и Компютър. 2 Щракнете с десен бутон върху иконата на оптичното дисково устройство и изберете Свойства. 3 Щракнете върху раздела Хардуер. 4 Изберете оптичното дисково устройство от списъка Всички дискови устройства и щракнете върху Свойства. 5 Щракнете върху раздела DVD регион. 6 Изберете подходящия регион от списъка и след това щракнете върху OK. ! Можете да промените регионалния код само определен брой пъти. Когато надвишите този брой, регионалният код на устройството се присъединява перманентно и няма да можете да го променяте отново. Реконфигурирането на вашия компютър не нулира този брой. Никакви усложнения, причинени от промяна на настройката на регионалния код на устройството, не се покриват от гаранцията.

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 55 N Възпроизвеждане на дискове За да възпроизведете диск 1 Вкарайте диска в оптичното дисково устройство. ! Свържете адаптера за променлив ток и затворете всички работещи програми, преди да възпроизведете диска. 2 Ако нищо не се появява на работния плот, щракнете върху Старт, Всички програми и изберете желания софтуер за възпроизвеждане на дискове. За инструкции как да използвате софтуера вижте помощния файл, включен в софтуера. Копиране на файлове в дискове Копиране на файлове на диск 1 Поставете записваем диск в оптичното дисково устройство. ! Свържете адаптера за променлив ток към компютъра и затворете всички работещи програми, преди да копирате файлове в диска. 2 Ако на работния плот не се появи нищо, щракнете върху Старт, Всички програми и изберете желаната програма за запис на диск, за да копирате файлове в диска. За инструкции как да използвате софтуера вижте помощния файл, включен в софтуера.