Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на “Memory Stick” n 56 N Използване на “Memory Stick” Носителят “Memory Stick” е компактен, преносим и универсален записващ носител с интегрална схема (IC), проектиран специално за обмен и споделяне на цифрови данни със съвместими продукти, като например цифрови фотоапарати, мобилни телефони и други устройства. Тъй като е сменяем, той може да се използва като външно устройство за съхранение на информация. ! Не можете да използвате “Memory Stick”, ако забраните функционирането на слота “Memory Stick Duo” в BIOS екрана за конфигуриране. За да разрешите функционирането на слота, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 134). Преди използване на носителя “Memory Stick” Слотът за “Memory Stick Duo” на компютъра може да работи със следните типове и размери носители: ❑ “Memory Stick Duo” ❑ “Memory Stick PRO Duo” ❑ “Memory Stick PRO-HG Duo” ! Компютърът поддържа само “Memory Stick” с размер Duo и не поддържа “Memory Stick” със стандартен размер. За най-нова информация за носителя “Memory Stick” посетете http://www.sony.net/memorycard/.

Използване на VAIO компютъра > Използване на “Memory Stick” n 57 N Поставяне и изваждане на носителя “Memory Stick” За да поставите “Memory Stick” 1 Намерете слота за “Memory Stick Duo”. 2 Хванете носителя “Memory Stick” така, че стрелката да сочи към слота.