Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на “Memory Stick” n 62 N Бележки за използване на “Memory Stick” ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Компютърът е тестван и е съвместим с носители “Memory Stick” на Sony с капацитет до 32 ГБ, предлагани от месец септември, 2010 година. Въпреки това не може да се гарантира съвместимост за всички носители “Memory Stick”. Винаги дръжте носителя “Memory Stick” с правилно ориентирана стрелка, докато го вкарвате в слота. За да избегнете повреда на компютъра или носителя, не вкарвайте “Memory Stick” със сила в слота, ако носителят не влиза лесно. Бъдете внимателни, когато поставяте или изваждате “Memory Stick” от слота. Не го вкарвайте в слота и не го изкарвайте от там със сила. Не се гарантира съвместимост на носители “Memory Stick” с адаптери за няколко типа конвертиране. “MagicGate” е общото име за технологията за защита на авторски права, разработена от Sony. Използвайте “Memory Stick” с логото “MagicGate”, за да се възползвате от тази технология. Слотът “Memory Stick Duo” на вашия компютър не поддържа технологията “MagicGate” на “Memory Stick” с капацитет до 256 MB. Освен за лична употреба, използването на каквато и да било аудио или визуална информация, която записвате без предварително съгласие от страна на съответните носители на авторско право, е в противоречие със законите за авторското право. Следователно, носителите “Memory Stick” с подобна защитена от авторското право информация могат да се използват само съобразно закона. Не поставяйте повече от една карта памет в слота. Неправилното вкарване на носителя може да увреди както компютъра, така и носителя.

Използване на VAIO компютъра > Използване на други модули/карти с памет n 63 N Използване на други модули/карти с памет Използване на SD карта с памет Компютърът е оборудван със слот за SD карта с памет. Може да използвате този слот за обмен на данни с цифрови фотоапарати, видео камери, музикални плейъри и други аудио/видео устройства. ! Не можете да използвате SD памет карти, ако сте забранили функционирането на слота за SD памет карти в BIOS екрана за конфигуриране. За да разрешите функционирането на слота, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 134). Преди използване на SD карта с памет Слотът за SD карта с памет на компютъра поддържа следните карти с памет: ❑ SD карта с памет ❑ SDHC карта с памет ❑ SDXC карта с памет За актуална информация, относно съвместими карти с памет, вижте Как да научите повече за своя компютър VAIO (стр. 5), за да посетите подходящата уеб страница за помощ.