Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на други модули/карти с памет n 64 N За да поставите SD карта с памет 1 Намерете слота за SD карта с памет. 2 Хванете SD картата с памет така, че стрелката да сочи към слота. 3 Ако SD картата с памет не влиза лесно в слота, махнете я внимателно и проверете дали я вкарвате в правилната посока. Не я вкарвайте със сила в слота. ✍ Когато поставите SD картата с памет в слота за първи път, може да се изведе съобщение за инсталиране на драйвер. В този случай, следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате софтуера. Иконата на SD картата с памет ще се изведе в прозореца Компютър, след като поставите картата в слота.

Използване на VAIO компютъра > Използване на други модули/карти с памет n 65 N За да извадите SD карта с памет 1 Намерете слота за SD карта с памет. 2 Проверете дали индикаторът за достъп на медии е изключен. 3 Натиснете SD картата към компютъра и освободете. SD картата ще се извади. 4 Издърпайте SD картата от слота.