Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на други модули/карти с памет n 66 N Бележки за използване на карти с памет Общи бележки за използване на карта с памет ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Използвайте карти с памет, които са съвместими със стандартите, поддържани от вашия компютър. Винаги дръжте носителя карта с памет с правилно ориентирана стрелка, докато го поставяте в слота. За да избегнете повреда на компютъра или носителя, не вкарвайте картата с памет със сила в слота, ако носителят не влиза лесно. Бъдете внимателни, когато поставяте или изваждате картата с памет от слота. Не го вкарвайте в слота и не го изкарвайте от там със сила. Не изваждайте носителя карта с памет, докато индикаторът за достъп до носителя свети. В противен случай, може да загубите информация. Не се опитвайте да поставяте друг тип карта с памет или друг тип адаптер в слота за карти с памет. Несъвместима карта с памет или адаптер може да доведе до затруднения при махането от слота и до щети по компютъра. Не поставяйте повече от една карта памет в слота. Неправилното вкарване на носителя може да увреди както компютъра, така и носителя. Бележки за използването на SD карта с памет ❑ Компютърът е тестван и съвместим само с най-популярните карти с памет, предлагани от септември 2010 година. Въпреки това не се гарантира съвместимост с всички карти памет. ❑ SD карти с памет (до 2 ГБ), SDHC карти с памет (до 32 ГБ) и SDXC карти с памет (до 64 ГБ) са тествани и е установено, че са съвместими с компютъра.

Използване на VAIO компютъра > Използване на интернет n 67 N Използване на интернет Преди използването на интернет, вие се нуждаете от абониране в Интернет обслужващ провайдър (ISP) и настройване на устройствата за свързване на вашия компютър към интернет. Следните типове интернет услуги за свързване могат да бъдат предоставени от вашия ISP: ❑ Фибровлакно до дома (FTTH) ❑ Цифрова наета линия (DSL) ❑ Кабелен модем ❑ Сателит ❑ Телефонно набиране За подробна информация относно устройствата, необходими за достъп до интернет, и как да свържете своя компютър към интернет, попитайте своя доставчик на интернет. ✍ За да свържете своя компютър към интернет чрез безжична LAN мрежа, ви е необходима настройка за безжична LAN мрежа. Вижте Използване на безжична LAN (стр. 70) за повече информация. ! Когато свързвате вашия компютър към интернет, уверете се, че сте взели съответните защитни мерки за защита на компютъра от онлайн заплахи. В зависимост от договора за услуги с вашия доставчик на интернет, може да е необходимо да свържете външен модем, например USB телефонен модем, DSL модем или кабелен модем към компютъра, за да се свържете към интернет. За подробни инструкции за настройки на свързването и конфигурация на модема, вижте доставеното с модема ръководство.