Views
2 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на Мрежата (LAN) n 68 N Използване на Мрежата (LAN) Не можете да свържете компютъра към 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T мрежи чрез LAN кабел. Свържете единия край на LAN кабела (не се доставя в комплекта) към LAN порта на компютъра или към опционния портов репликатор, а другия край – към мрежата. За детайлни настройки и устройства, необходими за LAN достъп се обърнете към мрежовия администратор. ! LAN портът на компютъра не е достъпен, когато компютърът е включен към опционния портов репликатор. Няма да имате достъп до LAN мрежите, ако сте забранили функционирането на LAN порта в BIOS екрана за конфигуриране. За да разрешите функционирането на порта, следвайте стъпките в Забрана на функционирането на вградени устройства (стр. 134). ✍ Можете да свържете своя компютър към всяка мрежа без да променяте настройктие по подразбиране.

Използване на VAIO компютъра > Използване на Мрежата (LAN) n 69 N ! Не свързвайте телефонния кабел към LAN порта на компютъра. Ако LAN портът е свързан към една от телефонните линии, споменати по-долу, високият електрически ток към порта може да причини щети, прегряване или пожар. - Телефонни кабели за домашна (интерком високоговорител) или бизнес употреба (бизнес телефон с няколко линии) - Обществена абонатна телефонна линия - PBX (частна телефонна централа)