Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на безжична WAN n 76 N За да поставите SIM карта 1 Изключете компютъра. 2 Отворете капака на слота за SIM картата в долната част на компютъра. 3 Отстранете SIM картата (1) като я извадите от основната платка.

Използване на VAIO компютъра > Използване на безжична WAN n 77 N 4 Плъзнете носача за SIM картата по посока на стрелката (2) и след това вдигнете носача. 5 Поставете SIM картата в носача за SIM карта с компонентите от платката, ориентирани нагоре. 6 Затворете носача за SIM карта и след това плъзнете носача по посока на стрелката (3). ! Не докосвайте компонентите на SIM картата. При поставяне или отстраняване на картата дръжте компютъра здраво. Не повреждайте SIM картата по никакъв начин. Не я огъвайте и не я притискайте силно. 7 Затворете капака на слота за SIM карта.