Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на функцията BLUETOOTH n 80 N Комуникация с друго BLUETOOTH устройство Можете да свържете компютъра към BLUETOOTH устройство, например друг компютър, мобилен телефон, PDA устройство, слушалка, мишка или цифров фотоапарат, без да използвате кабели.

Използване на VAIO компютъра > Използване на функцията BLUETOOTH n 81 N Комуникация с друго BLUETOOTH устройство За комуникиране с друго BLUETOOTH устройство първо трябва да настроите функцията BLUETOOTH. За информация, относно конфигурирането и използването на функцията BLUETOOTH, вижте Помощ и поддръжка на Windows. 1 Включете превключвателя WIRELESS. 2 Щракнете върху иконата VAIO Smart Network в лентата на задачите. 3 Щракнете върху превключвателя в близост до BLUETOOTH, за да го превключите в позиция On в прозореца VAIO Smart Network. Уверете се, че индикаторът WIRELESS свети.