Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на TPM n 92 N Забележки относно шифроването на основни файлове или файлове на Personal Secure Drive Шифроването на файлове, създадени в следните папки при инициализиране на потребителския акаунт и активиране на EFS ще деактивира стартирането на TPM софтуера и ще дешифрова шифрованите данни. С настройките по подразбиране файловете в папките по-долу не може да се шифроват, тъй като съдържат системни атрибути. Не променяйте системните атрибути на файловете в папките по-долу. ❑ ❑ ! По подразбиране следните папки са невидими. Съдържащите ключови файлове папки ❑ C:\ProgramData\Infineon ❑ C:\Потребители\All Users\Infineon (C:\Потребители\All Users е пряк път към C:\ProgramData.) ❑ C:\Потребители\\AppData\Roaming\Infineon Файлове на Personal Secure Drive C:\Security Platform\Personal Secure Drive\System Data\xxx.FSF

Използване на VAIO компютъра > Използване на TPM n 93 N Забележки за шифроване на файловете при резервно копиране или други файлове Шифроването на архивни файлове при резервно копиране или файлове при аварийно възстановяване ще възстанови компютърната система при аварии, а шифроването на файловете с маркери за спешно възстановяване или тайните файлове ще забрани нулирането на паролата. Не шифровайте следните файлове или папки: ✍ Подразбиращият се път за следващите файлове или показваният при щракване върху Browse в Моите документи (или Документи)\Security Platform, или Security Platform на преносим носител. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Файл за автоматично архивиране Име на файла по подразбиране: SPSystemBackup.xml или SPSystemBackup_.xml Папка за съхранение на данни за автоматично архивиране Име на папката (фиксирано): ❑ SPSystemBackup (Папката е създадена като подпапка на файла SPSystemBackup.xml.) ❑ SPSystemBackup_ (Папката е създадена като подпапка на файла SPSystemBackup_.xml.) Файл с маркери за аварийно възстановяване Име на файла по подразбиране: SPEmRecToken.xml Файл с маркери за възстановяване на пароли Име на файла по подразбиране: SPPwResetToken.xml Файл с маркери за автоматично възстановяване/парола Име на файла по подразбиране: SPToken_.xml Секретен файл за възстановяване на пароли Име на файла по подразбиране: SPPwdResetSecret.xml или SPPwdResetSecret__ ..xml