Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Roumain

Utilizarea

Utilizarea dispozitivelor periferice > Conectarea unui monitor extern n112 N Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI Puteţi conecta un televizor cu port de intrare HDMI la computer. Pentru conectarea unui televizor la computer ! Pentru a auzi sunete de la dispozitivul conectat la portul de ieșire HDMI, trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieșire a sunetului. Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Cum schimb dispozitivul de redare a sunetului? (pagina 201). 1 Conectaţi cablul de alimentare al televizorului (1) la o priză de c.a. 2 Conectaţi un capăt al unui cablu HDMI (2) la portul de ieșire HDMI (3) de pe computer sau de pe replicatorul de porturi, iar celălalt capăt la televizor. 3 Comutaţi canalul de intrare al televizorului la semnal de intrare extern. 4 Configuraţi sistemul televizorului. ! În caz de utilizare a unui driver pentru dispozitiv diferit de cel furnizat de Sony, nu se va afișa imaginea și nu se va auzi sunetul. Utilizaţi întotdeauna pentru actualizare driverul pentru dispozitiv furnizat de Sony.

Utilizarea dispozitivelor periferice > Conectarea unui monitor extern n113 N ✍ Consultaţi manualul televizorului pentru informaţii suplimentare privind instalarea și utilizarea. Cablul HDMI transmite atât semnalul video, cât și semnalul audio. Pentru a reda suporturi Blu-ray 3D Disc Este posibil ca unele funcţii și opţiuni să nu fie disponibile pe computerul dvs. Consultaţi specificaţiile online pentru a găsi informaţii despre configuraţia computerului dvs. Pentru modelele cu unitate discuri Blu-ray, puteţi să redaţi suporturi Blu-ray 3D Disc și să vizualizaţi imagini 3D de pe un afișaj compatibil 3D, cum ar fi un televizor 3D, conectând afișajul la computer cu un cablu HDMI. ! Asiguraţi-vă că, atunci când vizualizaţi imagini 3D, utilizaţi ochelarii 3D specificaţi de producătorul televizorului. ✍ Consultaţi manualul livrat cu televizorul 3D pentru informaţii detaliate despre funcţia 3D. 1 Urmaţi pașii din secţiunea Pentru conectarea unui televizor la computer (pagina 112) pentru conectarea televizorului 3D la computer cu un cablu HDMI și setaţi sistemul de configurare a televizorului. 2 Selectaţi modul STAMINA cu comutatorul de selectare a performanţei. ✍ Pentru informaţii despre selectarea modului de performanţă, consultaţi Selectarea modurilor de performanţă (pagina 121). 3 Apăsaţi pe tastele Fn+F7 pentru a schimba ieșirea de afișare la un afișaj extern. 4 Faceţi clic pe Start, Toate programele, CyberLink PowerDVD BD, apoi pe CyberLink PowerDVD BD. 5 Faceţi clic pe din colţul din dreapta jos al ferestrei PowerDVD BD, activaţi funcţia 3D și faceţi clic pe Auto Detect.