Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Roumain

Personalizarea

Personalizarea computerului VAIO > Selectarea modurilor de performanţă n122 N Pentru a selecta un mod de performanţă Glisaţi comutatorul de selectare a performanţei (1) pentru a selecta un mod de performanţă. Tipuri de mod Modul STAMINA Modul SPEED Descriere Utilizează accelerator media grafic Intel și dezactivează unele dispozitive hardware de pe computer pentru a economisi energia bateriei. Utilizează placa grafică AMD Radeon pentru a furniza performanţe de lucru mai rapid. Pentru a verifica modul de performanţă curent ❑ Observaţi ce mod este selectat cu comutatorul de selectare a performanţei. ❑ Observaţi care pictogramă a modului de performanţă este afișată în zona de notificare a desktopului Windows.

Personalizarea computerului VAIO > Setarea parolei n123 N Setarea parolei Setarea parolei că permite să protejaţi computerul faţă de accesul neautorizat obligând utilizatorul să introducă o parolă atunci la pornirea computerului sau la revenirea acestuia în modul Normal din modul Repaus sau Hibernare. ! Nu uitaţi parola. Notaţi parola și păstraţi-o într-un loc sigur. Tipuri de parolă Parolă de pornire Descriere Aveţi posibilitatea să utilizaţi funcţiile BIOS pentru a seta două tipuri de parole: - Parolă de computer: Permite utilizatorilor cu drepturi de administrator modificarea tuturor opţiunilor din ecranul de configurare BIOS și pornirea computerului. - Parolă de utilizator: Permite utilizatorilor obișnuiţi modificarea unor opţiuni de configurare BIOS și pornirea computerului. Pentru a seta parola de utilizator, trebuie ca mai întâi să setaţi parola de computer. ✍ Introducerea parolei de pornire a computerului se va solicita după afișarea siglei VAIO. ! Dacă aţi uitat parola de computer, parola trebuie reiniţializată și se va aplica o taxă. Pentru a reiniţializa parola, contactaţi un centru de suport tehnic autorizat Sony. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5). Aveţi posibilitatea să reiniţializaţi parola de utilizator în ecranul de configurare BIOS introducând parola de computer. Parola Windows Permite utilizatorilor să se conecteze la computer și protejează conturile utilizatorilor prin parolă pentru fiecare cont. ✍ Vi se va solicita să introduceţi parola de Windows după ce selectaţi contul dvs. de utilizator.