Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Roumain

Actualizarea

Actualizarea computerului VAIO > Adăugarea și îndepărtarea de memorie n138 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nu deschideţi ambalajul modulului de memorie înainte să fiţi pregătit să îl schimbaţi. Ambalajul protejează modulul de ESD. Folosiţi săculeţul special furnizat cu modulul de memorie sau împachetaţi modulul în folie de aluminiu pentru a-l proteja împotriva ESD. Introducerea de lichide, substanţe străine sau obiecte în compartimentele pentru modulele de memorie sau în alte componente interne ale computerului va duce la deteriorarea computerului iar costurile de reparaţie nu vor fi acoperite de garanţie. Nu păstraţi modulul de memorie într-un loc expus la: ❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer ❑ Lumină solară directă ❑ Praf excesiv ❑ Vibraţii sau șocuri mecanice ❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi ❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C ❑ Umiditate ridicată Manipulaţi cu grijă modulul de memorie. Pentru a evita rănirea mâinilor și a degetelor, nu atingeţi marginile componentelor și circuitele din interiorul computerului.

Actualizarea computerului VAIO > Adăugarea și îndepărtarea de memorie n139 N Îndepărtarea și instalarea unui modul de memorie Pentru a schimba sau adăuga un modul de memorie 1 Închideţi computerul și deconectaţi toate dispozitivele periferice. 2 Așteptaţi aproximativ o oră până când computerul se răcește. 3 Deșurubaţi cele două șuruburi (1), glisaţi capacul de pe partea inferioară în direcţia indicată de săgeată (2) și scoateţi capacul. ! Aveţi grijă să nu pierdeţi șuruburile îndepărtate. 4 Atingeţi un obiect din metal pentru a descărca electricitatea statică. 5 Scoateţi bateria (pagina 24).