Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Roumain

Actualizarea

Actualizarea computerului VAIO > Adăugarea și îndepărtarea de memorie n140 N 6 Îndepărtaţi modulul de memorie instalat în prezent după cum urmează: ❑ Trageţi clapetele în direcţia săgeţilor (1). Modulul de memorie este eliberat. ❑ Asiguraţi-vă că modulul de memorie se înclină în sus și apoi trageţi-l afară în direcţia săgeţii (2). 7 Scoateţi noul modul de memorie din ambalaj.

Actualizarea computerului VAIO > Adăugarea și îndepărtarea de memorie n141 N 8 Introduceţi modulul de memorie în fanta pentru modulul de memorie și împingeţi-l până face clic. ! Nu atingeţi alte componente de pe placa de bază, cu excepţia modulelor de memorie. Aveţi grijă să nu atingeţi firele și proeminenţele de pe partea interioară a capacului de pe partea inferioară. Asiguraţi-vă că inseraţi marginea conectoare a modulului de memorie în compartiment în timp ce aliniaţi crestătura de pe modul cu ieșitura mică din compartimentul deschis. Nu încercaţi să introduceţi forţat modulul de memorie în compartiment într-o orientare greșită, deoarece astfel se pot deteriora compartimentul și modulul. 9 Așezaţi la loc capacul și șuruburile scoase, apoi strângeţi șuruburile. 10 Porniţi computerul.