Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Roumain

Depanarea >

Depanarea > Funcţionarea computerului n164 N De ce în fereastra Proprietăţi sistem se afișează o viteză mai scăzută a procesorului decât cea maximă? Acest lucru este normal. Întrucât procesorul computerului dvs. utilizează un tip de tehnologie de control al vitezei procesorului în scopul economisirii de energie, este posibil ca fereastra Proprietăţi sistem să afișeze viteza curentă a procesorului, în locul vitezei maxime. Ce ar trebui să fac în cazul în care Windows nu-mi acceptă parola și afișează mesajul Enter Onetime Password? Dacă introduceţi de trei ori consecutiv o parolă de pornire greșită se afișează mesajul Enter Onetime Password, iar sistemul de operare Windows nu va porni. Menţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde pentru a verifica dacă indicatorul luminos de alimentare se stinge. Așteptaţi 10–15 secunde, apoi reporniţi computerul și introduceţi parola corectă. Parola face diferenţierea între literele mari și mici, deci verificaţi starea curentă a literelor înainte de a introduce parola. Ce ar trebui să fac dacă software-ul jocului nu funcţionează sau dacă se blochează des? ❑ ❑ ❑ Verificaţi dacă pe site-ul Web al jocului există fișiere de corecţie sau de actualizare disponibile pentru descărcare. Asiguraţi-vă că aveţi instalat cel mai nou driver video. În cazul unor modele VAIO, memoria grafică este partajată cu sistemul. În acest caz, performanţa grafică optimă nu este garantată. De ce nu se stinge ecranul după trecerea perioadei setate pentru închidere automată? Anumite aplicaţii software sau economizoare de ecran sunt concepute pentru dezactivarea temporară a funcţiei sistemului de operare care stinge ecranul computerului sau trece computerul în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate. Pentru rezolvarea acestei probleme, ieșiţi din aplicaţia (aplicaţiile) software sau modificaţi economizorul de ecran curent.

Depanarea > Funcţionarea computerului n165 N Cum pot schimba ordinea dispozitivelor de pornire? Pentru a schimba ordinea dispozitivelor de pornire, puteţi utiliza una dintre funcţiile BIOS. Urmaţi acești pași: 1 Porniţi computerul și apăsaţi tasta F2 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO. Se afișează ecranul de configurare BIOS. Dacă acest ecran nu se afișează, reporniţi computerul și încercaţi din nou. 2 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Boot. 3 Apăsaţi pe tasta M sau m pentru a selecta unitatea a cărei poziţie în ordinea de pornire doriţi să o schimbaţi. 4 Apăsaţi pe tasta F5 sau F6 pentru a schimba ordinea dispozitivelor de pornire. 5 Apăsaţi pe tasta < sau , pentru a selecta Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi pe tasta Enter. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi pe tasta Enter. Ce ar trebui să fac în cazul în care nu reușesc să pornesc computerul folosind unitatea de dischetă USB conectată la computer? Pentru a porni computerul de la unitatea de dischetă USB, trebuie să schimbaţi dispozitivul de pornire a sistemului. Porniţi computerul și apăsaţi tasta F11 de mai multe ori până când dispare sigla VAIO.