Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Roumain

Depanarea > Bateria n172

Depanarea > Bateria n172 N Bateria Cum găsesc nivelul de încărcare a bateriei? Puteţi verifica nivelul de încărcare a bateriei cu ajutorul indicatorului de încărcare. Consultaţi Încărcarea bateriei (pagina 27) pentru informaţii suplimentare. Când folosește computerul c.a.? Dacă este conectat direct la o priză de c.a. cu ajutorul adaptorului de c.a., computerul utilizează c.a. chiar dacă este instalată și bateria. Când ar trebui să reîncarc bateria? Reîncărcaţi bateria când: ❑ Bateria se descarcă și atât indicatorul de încărcare, cât și cel de alimentare luminează intermitent. ❑ Nu aţi utilizat bateria o perioadă mai îndelungată. Când ar trebui să înlocuiesc bateria? Când bateria ajunge la finalul duratei de viaţă, pe ecran se afișează un mesaj prin care vi se solicită înlocuirea bateriei. Aveţi posibilitatea să verificaţi capacitatea de încărcare a bateriei cu funcţia Battery în VAIO Control Center. Ar trebui să mă îngrijoreze faptul că bateria instalată este caldă? Nu, este normal ca bateria să fie caldă atunci când alimentează computerul.

Depanarea > Bateria n173 N Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce este alimentat de baterie? Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce este alimentat de la baterie, însă unele programe software și dispozitive periferice împiedică sistemul să intre în modul Hibernare. Dacă utilizaţi un program care împiedică sistemul să intre în modul Hibernare, salvaţi frecvent datele pentru a evita pierderea lor. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare (pagina 34) pentru informaţii despre cum puteţi activa modul Hibernare. De ce nu pot încărca complet bateria? Pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei, funcţia de gestionare a bateriei este activată în VAIO Control Center. Verificaţi setările în VAIO Control Center. Ce ar trebui să fac dacă se afișează un mesaj care indică fie incompatibilitatea, fie instalarea defectuoasă a bateriei, iar computerul intră în modul Hibernare? ❑ ❑ Această problemă se poate datora unei instalări inadecvate a bateriei. Pentru a remedia această problemă, opriţi computerul și apăsaţi lung butonul de scoatere a bateriei timp de trei secunde cu un obiect subţire, drept (cum ar fi o agrafă de hârtie). Dacă problema nu s-a rezolvat, scoateţi bateria și instalaţi-o din nou. Dacă la computer este conectată o baterie suplimentară, opriţi computerul și îndepărtaţi bateria suplimentară. Dacă problema nu s-a rezolvat, apăsaţi lung butonul de scoatere a bateriei timp de trei secunde. Dacă problema persistă, scoateţi ambele baterii și instalaţi-le din nou. Pentru informaţii despre instalarea și îndepărtarea bateriei, consultaţi Instalarea/Scoaterea bateriei (pagina 22). Dacă problema persistă, înseamnă că bateria instalată nu este compatibilă. Scoateţi bateria și contactaţi un centru de suport tehnic autorizat Sony. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5).