Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Roumain

Depanarea > Reţea

Depanarea > Reţea (LAN/LAN fără fir) n176 N Reţea (LAN/LAN fără fir) Ce ar trebui să fac dacă pictograma VAIO Smart Network nu este afișată în bara de activităţi? ❑ Afișaţi pictograma VAIO Smart Network ascunsă din bara de activităţi. ❑ Dacă pictograma VAIO Smart Network nu se află în bara de activităţi, urmaţi acești pași pentru a afișa pictograma: 1 Faceţi clic pe Start, Toate programele, apoi pe VAIO Control Center. 2 Faceţi clic pe Conexiuni în reţea și pe VAIO Smart Network. 3 Faceţi clic pe Setări complexe. Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Capacitatea conexiunii este afectată de distanţă și de obstacole. Este posibil să fie necesar să îndepărtaţi computerul de obstacole sau să îl mutaţi mai aproape de punctul de acces pe care îl folosiţi. Comutatorul WIRELESS trebuie să fie pornit, iar indicatorul WIRELESS de la computer să lumineze continuu. Asiguraţi-vă că sursa de alimentare a punctului de acces este pornită. Dacă doriţi să conectaţi computerul la un punct de acces LAN fără fir utilizând lăţimea de bandă de 5 GHz, asiguraţi-vă că opţiunea de utilizare a lăţimii de bandă de 5 GHz sau a ambelor lăţimi de bandă - benzile de 2,4 și 5 GHz - este selectată în fila Wireless LAN Settings a ferestrei de setări VAIO Smart Network. Comunicaţiile LAN fără fir (standardul IEEE 802.11a) care utilizează numai lăţimea de bandă de 5 GHz, disponibilă numai în cazul modelelor selectate, sunt dezactivate în mod implicit. Urmaţi acești pași pentru a verifica setările: 1 Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control. 2 Faceţi clic pe Vizualizare stare și sarcini reţea din secţiunea Reţea și Internet. 3 Faceţi clic pe Conectare la reţea pentru a confirma faptul că punctul de acces este selectat.

Depanarea > Reţea (LAN/LAN fără fir) n177 N ❑ ❑ ❑ Verificaţi dacă este corectă cheia de criptare. Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţe maxime pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare. Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Pentru a modifica setările, urmaţi acești pași: 1 Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe simbolul de stare a alimentării din bara de activităţi, apoi selectaţi Opţiuni de alimentare. 2 Faceţi clic pe Modificare setări plan. 3 Faceţi clic pe Modificare setări de alimentare complexe. 4 Selectaţi fila Setări complexe. 5 Faceţi dublu clic pe Setări adaptor fără fir și pe Mod economisire energie. 6 Selectaţi Performanţe maxime din lista verticală, atât pentru Pe baterie cât și pentru Alimentat. Dacă aţi dezactivat funcţia LAN fără fir din ecranul de configurare BIOS, nu vă puteţi conecta la puncte de acces fără fir. Pentru a activa funcţia, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133). Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot accesa Internetul? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Verificaţi setările punctului de acces. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces. Punctul de acces și computerul trebuie să fie conectate unul la celălalt. Îndepărtaţi computerul de obstacole sau mutaţi-l mai aproape de punctul de acces pe care îl utilizaţi. Computerul trebuie să fie configurat în mod adecvat pentru accesul la Internet. Asiguraţi-vă că s-a selectat Performanţe maxime pentru Setări adaptor fără fir în fereastra Opţiuni de alimentare. Selectarea oricărei alte opţiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmaţi pașii din Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir? (pagina 176) pentru a modifica setările. Dacă aţi dezactivat funcţia LAN fără fir sau portul LAN din ecranul de configurare BIOS, nu puteţi accesa Internetul dintr-o reţea fără fir sau o reţea LAN. Pentru a activa funcţia sau portul, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133).