Views
4 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Roumain

Depanarea > Discurile

Depanarea > Discurile optice n188 N De ce nu pot scrie date pe discul Blu-ray? ❑ ❑ Verificaţi dacă unitatea optică de disc acceptă funcţia de inscripţionare a discurilor Blu-ray. Suporturile BD-R Disc nu sunt reinscriptibile. Nu puteţi adăuga sau terge date pe/de pe suportul BD-R Disc. Cum procedez dacă unitatea externă de disc optic nu funcţionează corespunzător? Asiguraţi-vă că unitatea externă de disc optic este conectată la o sursă de c.a. și la portul USB. Dacă nu este conectată, este posibil ca unitatea externă de disc optic să nu funcţioneze corespunzător. ! Nu puteţi utiliza dispozitive USB dacă dezactivaţi porturile USB din ecranul de configurare BIOS. Pentru a activa porturile, urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133). Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot reda discuri? Este posibil ca unitatea de disc optic a computerului să fi fost dezactivată din ecranul de configurare BIOS. Urmaţi pașii din secţiunea Dezactivarea dispozitivelor încorporate (pagina 133) pentru a activa unitatea.

Depanarea > Afișajul n189 N Afișajul De ce se închide ecranul meu? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ecranul computerului se poate închide în cazul în care computerul nu mai este alimentat sau intră într-un mod de economisire a energiei (Repaus sau Hibernare). În cazul în care computerul se află în modul Repaus LCD (Video), apăsaţi pe orice tastă pentru a reveni la modul Normal. Consultaţi Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 32) pentru informaţii suplimentare. Verificaţi dacă computerul dvs. este bine conectat la o sursă de alimentare și dacă este pornit, precum și dacă indicatorul de alimentare luminează continuu. În cazul în care computerul este alimentat de la baterii, verificaţi dacă bateria este instalată corect și încărcată. Consultaţi Utilizarea bateriei (pagina 22) pentru informaţii suplimentare. Dacă ieșirea de afișaj este direcţionată spre un monitor extern, apăsaţi pe tastele Fn+F7. Consultaţi Combinaţii și funcţii cu tasta Fn (pagina 39) pentru informaţii suplimentare. În timpul efectuării unei selectări de performanţă, ecranul computerului se întunecă și este posibil ca, temporar, să tremure și să prezinte perturbaţii. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune.