Views
3 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Anpassa din VAIO-dator >

Anpassa din VAIO-dator > Ställa in lösenordet n124 N Ställ in lösenord vid uppstart Så här ställer du in lösenord vid uppstart (datorlösenordet) 1 Koppla på datorn och tryck upprepade gånger på F2 tills VAIO-logotypen försvinner. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen. 2 Tryck på < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Set Machine Password och tryck på Enter. 3 Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter. Lösenordet kan bestå av upp till 32 alfanumeriska tecken (inklusive mellanslag). 4 Välj Password when Power On under Security och tryck på Enter. 5 Ändra inställningen från Disabled till Enabled. 6 Tryck på tangenten < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck sedan på Enter. Vid bekräftelsen trycker du på Enter.

Anpassa din VAIO-dator > Ställa in lösenordet n125 N Så här ställer du in lösenord vid uppstart (användarlösenordet) ! Du måste ställa in datorlösenordet innan du ställer in användarlösenordet. 1 Koppla på datorn och tryck upprepade gånger på F2 tills VAIO-logotypen försvinner. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen. 2 Ange datorlösenordet och tryck på Enter. 3 Tryck på < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Set User Password och tryck på Enter. 4 Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på Enter. Lösenordet kan bestå av upp till 32 alfanumeriska tecken (inklusive mellanslag). 5 Tryck på tangenten < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck sedan på Enter. Vid bekräftelsen trycker du på Enter. Så här ändrar eller tar du bort lösenord vid uppstart (datorlösenordet) 1 Koppla på datorn och tryck upprepade gånger på F2 tills VAIO-logotypen försvinner. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen. 2 Ange datorlösenordet och tryck på Enter. 3 Tryck på < eller , för att välja Security så att fliken Security visas. Välj sedan Set Machine Password och tryck på Enter. 4 Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan på Enter. Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna Enter New Password och Confirm New Password vara tomma och trycker på Enter. 5 Tryck på tangenten < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck sedan på Enter. Vid bekräftelsen trycker du på Enter.