Views
4 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Anpassa din VAIO-dator >

Anpassa din VAIO-dator > Ställa in lösenordet n128 N Så här tar du bort Windows-lösenordet 1 Klicka på Start och Kontrollpanelen. 2 Klicka på Användarkonton och barnspärr eller Användarkonton. 3 Klicka på Användarkonton. 4 Klicka på Ta bort lösenord. 5 I fältet Aktuellt lösenord anger du det nuvarande lösenord som du vill ta bort. 6 Klicka på Ta bort lösenord.

Anpassa din VAIO-dator > Använda Intel(R) VT n129 N Använda Intel(R) VT Intel(R) Virtualization Technology (VT) gör så att du kan utnyttja hårdvaruvirtualiseringsmjukvara för att förbättra datorns prestanda. ! Intel VT är eventuellt inte tillgängligt beroende på vilken processor som är installerad i datorn. Information om virtualisering och användning av hårdvaruvirtualiseringsmjukvara kan du få av mjukvaruleverantören. Aktivera Intel VT 1 Koppla på datorn och tryck upprepade gånger på F2 tills VAIO-logotypen försvinner. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen. 2 Tryck på < eller , för att välja Advanced. 3 Tryck på tangenten M eller m för att välja Intel(R) Virtualization Technology eller Intel(R) VT, tryck på Enter, välj Enabled, och tryck på Enter. ! Om fliken Advanced inte visas i BIOS-inställningsskärmen eller om du inte kan välja Intel(R) Virtualization Technology, är inte Intel VT tillgängligt på datorn. 4 Tryck på tangenten < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck sedan på Enter. Vid bekräftelsen trycker du på Enter.