Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Uppgradera din

Uppgradera din VAIO-dator > n136 N Uppgradera din VAIO-dator VAIO-datorn och dess minnesmoduler är utrustade med högprecisionskomponenter och elektroniska kontakter. För att undvika att garantin ogiltigförklaras under garantiperioden rekommenderar vi att: ❑ Kontakta din återförsäljare om du vill installera en ny minnesmodul. ❑ Installera den inte själv om du inte är väl bekant med hur det går till att uppgradera minnet i datorer. ❑ Rör inte vid kontakterna, och öppna inte locket till minnesmodulfacket. Kontakta ett auktoriserat Sony service-/supportcenter för hjälp. Närmsta center eller återförsäljare hittar du under avsnittet Ta reda på mer om din VAIO-dator (sidan 5). Modultypen och mängden minne som är installerat på datorn kan variera beroende på vilken modell du har köpt. Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information.

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n137 N Sätta i och ta bort minne Om du vill utöka funktionerna på datorn kan du utöka mängden minne genom att byta ut den installerade minnesmodulen. Innan du uppgraderar datorns minne läser du informationen och anvisningarna på de följande sidorna. Att tänka på när du lägger till minnesmoduler ❑ ❑ ❑ ❑ Se till att datorn står stabilt på en plan yta innan du börjar lägga till eller ta bort minnesmoduler. Var försiktig när du byter minne. Om du installerar minnesmodulerna fel kan systemet skadas. Denna skada kan upphäva tillverkarens garanti. Använd endast minnesmoduler som är kompatibla med datorn. Om datorn inte identifierar en minnesmodul eller om Windows blir instabilt kontaktar du datoråterförsäljaren eller minnesmodulens tillverkare. Statisk elektricitet kan skada elektroniken. Var noga med följande punkter innan du rör vid en minnesmodul: ❑ De procedurer som beskrivs i detta dokument förutsätter god erfarenhet och kunskap om den allmänna terminologin som hör samman med persondatorer, samt med de säkerhetsprinciper, bestämmelser och normer som måste följas vid användning och modifiering av elektronisk utrustning. ❑ Stäng av datorn och koppla bort systemet från strömkällorna (batteriet och nätadaptern) och från eventuella andra anslutningar (telekommunikation eller nätverk) innan du öppnar datorn. Underlåtenhet att göra detta kan medföra skador på personer och utrustning. ❑ Statisk elektricitet kan skada minnesmodulerna och andra komponenter. Minnesmoduler ska endast installeras vid en arbetsplats som är skyddad mot statisk elektricitet. Om en sådan plats inte finns tillgänglig – arbeta då inte på heltäckningsmatta, och handha inga material som alstrar eller bär statisk elektricitet (t.ex. cellofanomslag). Se till att du är jordad, genom att upprätthålla kontakt med en omålad metallyta på chassit, under hela proceduren.