Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Nätdrift n150 N Nätdrift ❑ ❑ ❑ Dela inte ett nätuttag med annan strömkrävande utrustning som kopieringsmaskiner eller dokumentförstörare. Köp en dosa med flera uttag och skydd mot spänningstoppar. Med en sådan enhet skyddar du datorn mot skador som uppstår på grund av plötsliga strömsprång, till exempel under åskväder. Använd nätadaptern som följde med datorn eller andra originalprodukter från Sony. Använd ingen annan nätadapter eftersom det medför risk för funktionsfel.

Försiktighetsåtgärder > Hantering av den inbyggda kameran n151 N Hantering av den inbyggda kameran ❑ ❑ Vidrör inte linsskyddet på den inbyggda kameran, eftersom det kan repa skyddet och sådana repor visas på de tagna bilderna. Låt inte direkt solljus komma in i objektivet på den inbyggda kameran, oavsett om datorn är på eller inte, eftersom detta kan påverka kamerans funktioner.