Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Användning av dator n160 N Användning av dator Vad ska jag göra om datorn inte startar? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, är påslagen och att strömindikatorn lyser. Kontrollera att batteriet är rätt isatt och laddat. Om ett extrabatteri är anslutet till datorn kontrollerar du att både det primära batteriet och extrabatteriet är rätt installerat och uppladdat. Koppla bort eventuella anslutna USB-enheter (om sådana finns), och starta sedan om datorn. Ta bort eventuella extra minnesmoduler som du har installerat efter inköpet, och starta sedan om datorn. Om datorn är ansluten till en sladdosa med flera uttag eller en enhet för avbrottsfri kraft (UPS), kontrollera att dessa är anslutna till en strömkälla och påslagna. Om du använder en extern bildskärm, kontrollera att den är ansluten till en strömkälla och påslagen. Kontrollera att kontrollerna för ljusstyrka och kontrast är rätt inställda. Läs bildskärmens bruksanvisning om du vill ha mer information. Koppla bort nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet och anslut nätadaptern igen, och slå på datorn genom att trycka på strömbrytaren. Kondens kan få datorn att sluta fungera. Om detta inträffar, använd inte datorn på minst en timme. Kontrollera att endast den medföljande Sony-nätadaptern används. Av säkerhetsskäl ska du bara använda äkta laddningsbara batterier och nätadaptrar från Sony till din VAIO-dator.

Felsökning > Användning av dator n161 N Vad ska jag göra om den gröna strömindikatorn tänds men ingenting visas på bildskärmen? ❑ ❑ Tryck på knappkombinationen Alt+F4 upprepade gånger för att stänga programfönstret. Ett programfel kan ha inträffat. Om tangentkombinationen Alt+F4 inte fungerar, klicka på Start, pilen invid Stäng av-knappen och på Starta om för att starta om datorn. ❑ Om datorn inte startar om trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen invid knappen ❑ Stäng av och Starta om. Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Starta om. Om den här proceduren inte fungerar, håll ned strömbrytaren i mer än fyra sekunder för att stänga av datorn. Koppla bort nätadaptern, och låt datorn vara i ungefär fem minuter. Återanslut sedan nätadaptern och sätt på datorn igen. ! Om du stänger av datorn med tangenterna Ctrl+Alt+Delete eller med strömbrytaren, kan data gå förlorade.