Views
3 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Systemuppdatering/säkerhet n166 N Systemuppdatering/säkerhet Hur hittar jag viktiga uppdateringar för min dator? Du kan hitta och installera de senaste uppdateringarna på din dator med programvarorna: Windows Update och VAIO Update. Mer information finns i Uppdatera datorn (sidan 35). Hur schemalägger jag installationen av Windows-uppdateringar på min dator? Operativsystemet Microsoft Windows är förinstallerat på din dator. Det bästa sättet att skydda datorn mot säkerhetshot, som t.ex. virus, är att regelbundet hämta och installera de senaste Windows-uppdateringarna. Du kan få viktiga Windows-uppdateringar på följande sätt: ! Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan ta emot uppdateringar. 1 Klicka på Start och Kontrollpanelen. 2 Klicka på System och säkerhet. 3 Klicka på Åtgärdscenter. 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in automatiska eller schemalagda uppdateringar.

Felsökning > Återställning/återställningsmedia n167 N Återställning/återställningsmedia Hur skapar jag återställningsmedia? Du kan skapa återställningsmedia med VAIO Care. Medierna används för att återställa ditt datorsystem till fabriksinställningarna. Skapa mediet genom att starta VAIO Care (sidan 37) och klicka på Recovery & restore, Recovery och Create Recovery Media. ! Om din dator inte är utrustad med en inbyggd optisk skivenhet, måste du ansluta en extern optiska skivenhet (medföljer ej). Se Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide för mer information. Hur gör jag för att återställa mitt datorsystem till fabriksinställningarna? Det finns två sätt att återställa datorsystemet: från återställningsmedia och från återställningsområdet. Se Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide för mer information. Hur gör jag för att ominstallera originalprogrammen och drivrutinerna? Du kan återskapa de förinstallerade programmen och drivrutinerna med hjälp av VAIO Care. Återställ dem genom att starta VAIO Care (sidan 37) och sedan klicka på Recovery & restore, Recovery och Reinstall Applications and Drivers. Mer information finns i hjälpfilen till VAIO Care.