Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Hitta

Komma igång > Hitta kontroller och portar n 16 N Vänster A Hörlursuttag (sidan 107) B Optisk skivenhet (sidan 47) C Hål för manuell utmatning (sidan 184)

Komma igång > Hitta kontroller och portar n 17 N Undersida (med undersidans lock) A Luftventiler B Portreplikatorkontaktens skydd (sidan 101) C Extrabatterikontaktens skydd *1 D Batteri av-knapp (sidan 26), (sidan 173) E SIM-kortets skydd *2 (sidan 74) F Undersidans lock *1 *2 Detaljerade anvisningar för hur du ansluter ett extrabatteri finns i manualen som levererades med extrabatteriet. Håll reda på det borttagna kontaktskyddet för framtida användning när extrabatteriet är anslutet till datorn. Finns bara på vissa modeller.