Views
1 month ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Optiska

Felsökning > Optiska skivor n184 N Optiska skivor Varför slutar datorn svara när den försöker läsa en skiva? Skivan som datorn försöker läsa kan vara smutsig eller skadad. Gör så här: 1 Starta om datorn genom att samtidigt trycka på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen invid knappen Stäng av och Starta om. ! Om du stänger av datorn med knapparna Ctrl+Alt+Delete, kan data gå förlorade. 2 Ta ut skivan ur den optiska skivenheten. 3 Kontrollera om disken är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras hittar du instruktioner i Skivor (sidan 146). Vad gör jag om skivfacket inte går att öppna? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att datorn är i Normalläge. Tryck på utmatningsknappen. Den optiska skivenheten på datorn har kanske inaktiverats i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera enheten genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133). Om utmatningsknappen inte fungerar klickar du på Start och Dator, högerklickar på ikonen för den optiska enheten och väljer Mata ut. Om inget av ovanstående alternativ fungerar, stoppar du in ett tunt, rakt föremål (t.ex. ett uträtat gem) i hålet för manuell utmatning bredvid utmatningsknappen på den optiska enheten. Försök med att starta om datorn.

Felsökning > Optiska skivor n185 N Vad ska jag göra om det inte går att spela upp en skiva ordentligt på datorn? ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att skivan är ilagd med framsidan uppåt. Kontrollera att de erforderliga programmen är installerade enligt tillverkarens anvisningar. Uppspelning av Blu-ray-skivor på en ansluten extern bildskärm kan avbrytas, beroende på videons typ eller bithastighet. Problemet kan eventuellt lösas genom att minska bildskärmens skärmupplösning. Ändra skärmens upplösning genom att följa instruktionerna i Varför visas inte videon på bildskärmen? (sidan 192). Om skivan är smutsig eller skadad, slutar datorn svara. Gör så här: 1 Starta om datorn genom att samtidigt trycka på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen invid knappen Stäng av och Starta om. ❑ ! Om du stänger av datorn med knapparna Ctrl+Alt+Delete, kan data gå förlorade. 2 Ta ut skivan ur den optiska skivenheten. 3 Kontrollera om disken är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras hittar du instruktioner i Skivor (sidan 146). Om du spelar en skiva och inget ljud hörs gör du följande: ❑ Volymen kan ha stängts av med Fn+F2-tangenterna. Tryck på tangenterna eller knappen igen. ❑ Volymen kan ha ställts in på lägsta nivå med Fn+F3-tangenterna. Fortsätt trycka på Fn+F4-tangenterna för att höja volymen så pass att ljud hörs. ❑ Högerklicka på volymikonen i aktivitetsfältet och välj Öppna Volymkontrollen för att kontrollera inställningarna. ❑ Kontrollera ljudinställningarna i ljudmixern. ❑ Om datorn har externa högtalare, kontrollera högtalarnas volyminställning och anslutningarna mellan datorn och högtalarna.