Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Optiska

Felsökning > Optiska skivor n188 N Varför går det inte att skriva information till Blu-ray-skivmedia? ❑ ❑ Kontrollera att din optiska skivenhet stöder bränning av Blu-ray-skivor. BD-R-skivmedia är inte återskrivningsbara. Du kan inte lägga till eller radera data på BD-R-skivmedia. Vad ska jag göra om min externa optiska skivenhet inte fungerar som den ska? Kontrollera att din externa optiska skivenhet är ansluten till elnätet och USB-porten. Om den inte är ansluten, fungerar din optiska skivenhet inte som den ska. ! Du kan inte komma åt USB-enheter om du inaktiverar USB-portarna i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera portarna genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133). Vad ska jag göra om jag inte kan spela upp skivor? Den optiska skivenheten på datorn har kanske inaktiverats i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera enheten genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).

Felsökning > Bildskärm n189 N Bildskärm Varför blir skärmen svart? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Datorns skärm kan bli svart om datorns ström bryts eller om den går in i energisparläge (Vila eller Viloläge). Om datorn är i LCD (grafik) Vilaläge, kan du aktivera skärmen igen genom att trycka på någon tangent. Mer information finns i Använda energisparlägen (sidan 32). Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, är påslagen och att strömindikatorn lyser. Om datorn drivs av batteri kontrollerar du att batteriet är korrekt installerat och att det är laddat. Mer information finns i Använda batteriet (sidan 22). Om visningsläget är inställt på extern skärm kan du använda tangentkombinationen Fn+F7. Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 39). Under tiden ett prestandaval görs kan datorns skärm bli mörk och tillfälligt visa lite brus eller flimmer. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.