Views
3 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Högtalare

Felsökning > Högtalare n196 N Högtalare Vad ska jag göra om det inte hörs något ljud från de inbyggda högtalarna? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns i programmets hjälpfil. Volymen kan ha stängts av med Fn+F2-tangenterna. Tryck på tangenterna eller knappen igen. Volymen kan ha ställts in på lägsta nivå med Fn+F3-tangenterna. Fortsätt trycka på Fn+F4-tangenterna för att höja volymen så pass att ljud hörs. Kontrollera volymkontrollerna i Windows genom att klicka på volymikonen i aktivitetsfältet. Din ljud-utenhet kanske inte är rätt konfigurerad. Information om hur du byter enhet för utgående ljud finns i Hur ändrar jag enhet för utgående ljud? (sidan 201).

Felsökning > Högtalare n197 N Vad ska jag göra om de externa högtalarna inte fungerar? ❑ Se förslagen vid Vad ska jag göra om det inte hörs något ljud från de inbyggda högtalarna? (sidan 196). ❑ Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns i programmets hjälpfil. ❑ Kontrollera att högtalarna är ordentligt anslutna och att volymen är tillräckligt högt uppskruvad för att ljudet ska höras. ❑ Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer. ❑ Om högtalarna är utrustade med en ljud av-knapp, kontrollerar du att den inte är intryckt. ❑ Om högtalarna kräver extern ström kontrollerar du att de är anslutna till en strömkälla. Läs bruksanvisningen för högtalarna om du vill ha mer information. ❑ Kontrollera volymkontrollerna i Windows genom att klicka på volymikonen i aktivitetsfältet. ❑ Din ljud-utenhet kanske inte är rätt konfigurerad. Information om hur du byter enhet för utgående ljud finns i Hur ändrar jag enhet för utgående ljud? (sidan 201).