Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Ljud/video

Felsökning > Ljud/video n202 N Vad ska jag göra om jag inte kan höra ljudet från den enhet för utgående ljud som är ansluten till HDMI-utgången, den optiska utgången eller hörlursuttaget? ❑ ❑ Du måste byta ljud-utenhet om du vill höra ljud från enheten som är ansluten till en port, exempelvis HDMI-utgången, optisk utgång, eller hörlursuttaget. Detaljerade instruktioner finns i Hur ändrar jag enhet för utgående ljud? (sidan 201). Om du fortfarande inte hör något ljud från ljudenheten gör du följande: 1 Följ steg 1 till 4 i Hur ändrar jag enhet för utgående ljud? (sidan 201). 2 Markera ikonen för HDMI eller S/PDIF på fliken Uppspelning och klicka sedan på Egenskaper. 3 Klicka på fliken Avancerat. 4 Ställ in den samplingsfrekvens och det bitdjup (till exempel 48 000 Hz, 16 bitar) som enheten stöder. 5 Klicka på OK. Varför blir det avbrott i ljudet och/eller varför försvinner bildrutor när jag spelar upp HD-video, till exempel sådana som spelats in med en AVCHD-videokamera? Uppspelning av video i HD-upplösning kräver avsevärda maskinvaruresurser från t.ex. processorn, grafikkortet och internminnet i datorn. Under videouppspelningen kan vissa åtgärder och/eller funktioner bli otillgängliga, och avbrott i ljudet, överhoppade bildrutor och problem med uppspelningen kan inträffa beroende på hur din dator är konfigurerad.

Felsökning > ”Memory Stick” n203 N ”Memory Stick” Vad ska jag göra om jag inte kan använda ”Memory Stick” som formaterats i en VAIO-dator i andra enheter? Du kanske måste formatera om ditt ”Memory Stick”. När du formaterar ”Memory Stick” raderas alla data, även musik, som tidigare sparats på den. Säkerhetskopiera viktiga data och kontrollera att ditt ”Memory Stick” inte innehåller filer du vill behålla innan du formaterar om ditt ”Memory Stick”. 1 Kopiera data från ”Memory Stick” till den inbyggda lagringsenheten för att spara data eller bilder. 2 Formatera ”Memory Stick” genom att följa instruktionerna i Formatera ”Memory Stick” (sidan 59). Kan jag kopiera bilder från en digitalkamera med ”Memory Stick”? Ja, och du kan visa videoklipp som du har spelat in med ”Memory Stick”-kompatibla digitalkameror. Varför går det inte att skriva data till ”Memory Stick”? ❑ ❑ Vissa ”Memory Stick” har ett raderingsskydd för att förhindra att data raderas eller skrivs över oavsiktligt. Kontrollera att överskrivningsskyddet är avstängt. Om du har inaktiverat ”Memory Stick Duo”-facket i BIOS-inställningsskärmen så kan du inte använda ”Memory Stick” i facket. Aktivera facket genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).

 • Page 1 and 2:

  N Bruksanvisning Persondator VPCSB-

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Uppgradera din VAIO-dator ...

 • Page 5 and 6:

  Innan du börjar använda datorn >

 • Page 7 and 8:

  Innan du börjar använda datorn >

 • Page 9 and 10:

  Innan du börjar använda datorn >

 • Page 11 and 12:

  Komma igång > Hitta kontroller och

 • Page 13 and 14:

  Komma igång > Hitta kontroller och

 • Page 15 and 16:

  Komma igång > Hitta kontroller och

 • Page 17 and 18:

  Komma igång > Hitta kontroller och

 • Page 19 and 20:

  Komma igång > Om indikatorlamporna

 • Page 21 and 22:

  Komma igång > Ansluta datorn till

 • Page 23 and 24:

  Komma igång > Använda batteriet n

 • Page 25 and 26:

  Komma igång > Använda batteriet n

 • Page 27 and 28:

  Komma igång > Använda batteriet n

 • Page 29 and 30:

  Komma igång > Använda batteriet n

 • Page 31 and 32:

  Komma igång > Stänga av datorn p

 • Page 33 and 34:

  Komma igång > Använda energisparl

 • Page 35 and 36:

  Komma igång > Hålla datorn i god

 • Page 37 and 38:

  Komma igång > Hålla datorn i god

 • Page 39 and 40:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 41 and 42:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 43 and 44:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 45 and 46:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 47 and 48:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 49 and 50:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 51 and 52:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 53 and 54:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 55 and 56:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 57 and 58:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 59 and 60:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 61 and 62:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 63 and 64:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 65 and 66:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 67 and 68:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 69 and 70:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 71 and 72:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 73 and 74:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 75 and 76:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 77 and 78:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 79 and 80:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 81 and 82:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 83 and 84:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 85 and 86:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 87 and 88:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 89 and 90:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 91 and 92:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 93 and 94:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 95 and 96:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 97 and 98:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 99 and 100:

  Använda kringutrustning > n 99 N A

 • Page 101 and 102:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 103 and 104:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 105 and 106:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 107 and 108:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 109 and 110:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 111 and 112:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 113 and 114:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 115 and 116:

  Använda kringutrustning > Välja v

 • Page 117 and 118:

  Använda kringutrustning > Använda

 • Page 119 and 120:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 121 and 122:

  Anpassa din VAIO-dator > Välja pre

 • Page 123 and 124:

  Anpassa din VAIO-dator > Ställa in

 • Page 125 and 126:

  Anpassa din VAIO-dator > Ställa in

 • Page 127 and 128:

  Anpassa din VAIO-dator > Ställa in

 • Page 129 and 130:

  Anpassa din VAIO-dator > Använda I

 • Page 131 and 132:

  Anpassa din VAIO-dator > Använda V

 • Page 133 and 134:

  Anpassa din VAIO-dator > Skydda dat

 • Page 135 and 136:

  Anpassa din VAIO-dator > Skydda hå

 • Page 137 and 138:

  Uppgradera din VAIO-dator > Sätta

 • Page 139 and 140:

  Uppgradera din VAIO-dator > Sätta

 • Page 141 and 142:

  Uppgradera din VAIO-dator > Sätta

 • Page 143 and 144:

  Försiktighetsåtgärder > n143 N F

 • Page 145 and 146:

  Försiktighetsåtgärder > Säkerhe

 • Page 147 and 148:

  Försiktighetsåtgärder > Hantera

 • Page 149 and 150:

  Försiktighetsåtgärder > Hantera

 • Page 151 and 152: Försiktighetsåtgärder > Hanterin
 • Page 153 and 154: Försiktighetsåtgärder > Använda
 • Page 155 and 156: Försiktighetsåtgärder > Hanterin
 • Page 157 and 158: Försiktighetsåtgärder > Använda
 • Page 159 and 160: Felsökning > n159 N ❑ Högtalare
 • Page 161 and 162: Felsökning > Användning av dator
 • Page 163 and 164: Felsökning > Användning av dator
 • Page 165 and 166: Felsökning > Användning av dator
 • Page 167 and 168: Felsökning > Återställning/åter
 • Page 169 and 170: Felsökning > Återställning/åter
 • Page 171 and 172: Felsökning > Partition n171 N Part
 • Page 173 and 174: Felsökning > Batteri n173 N Kan mi
 • Page 175 and 176: Felsökning > Inbyggd kamera n175 N
 • Page 177 and 178: Felsökning > Nätverk (LAN/trådl
 • Page 179 and 180: Felsökning > Nätverk (LAN/trådl
 • Page 181 and 182: Felsökning > BLUETOOTH-teknik n181
 • Page 183 and 184: Felsökning > BLUETOOTH-teknik n183
 • Page 185 and 186: Felsökning > Optiska skivor n185 N
 • Page 187 and 188: Felsökning > Optiska skivor n187 N
 • Page 189 and 190: Felsökning > Bildskärm n189 N Bil
 • Page 191 and 192: Felsökning > Bildskärm n191 N Vad
 • Page 193 and 194: Felsökning > Bildskärm n193 N Hur
 • Page 195 and 196: Felsökning > Mikrofon n195 N Mikro
 • Page 197 and 198: Felsökning > Högtalare n197 N Vad
 • Page 199 and 200: Felsökning > Tangentbord n199 N Ta
 • Page 201: Felsökning > Ljud/video n201 N Lju
 • Page 205 and 206: Varumärken > n205 N Varumärken SO
 • Page 207 and 208: Varumärken > n207 N Alla andra nam
 • Page 209: n © 2011 Sony Corporation