Views
4 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Kringutrustning n204 N Kringutrustning Vad ska jag göra om det inte går att ansluta en USB-enhet? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att USB-enheten är påslagen och använder sin egen strömkälla, om detta gäller för enheten. Om du t.ex. använder en digitalkamera, kontrollera att batteriet är laddat. Om du använder en skrivare, kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten till ett nätuttag. Försök att använda en annan USB-port. Drivrutinsprogrammet kanske är installerat på den specifika port du använde första gången du anslöt enheten. Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information. Du måste kanske installera något program innan du ansluter enheten. Försök ansluta en enkel enhet som inte kräver mycket effekt, t.ex. en mus, för att testa att porten över huvud taget fungerar. USB-hubbar kan hindra att en enhet fungerar på grund av strömförsörjningen. Vi rekommenderar att enheten ansluts direkt till datorn utan någon hub. Om du har inaktiverat USB-portarna i BIOS-inställningsskärmen så kan du inte använda anslutna USB-enheter. Aktivera portarna genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133). Vad ska jag göra om det inte går att använda kringutrustning? USB-portarna kanske har inaktiverats i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera portarna genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133).

Varumärken > n205 N Varumärken SONY, SONY-logotypen, VAIO och VAIO-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. ”BRAVIA” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. och ”Memory Stick”, ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate”, ”OpenMG”, ”Memory Stick PRO”, ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”, ”Memory Stick Micro”, ”M2” och ”Memory Stick”-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. Walkman är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation. i.LINK är ett namn som betyder IEEE 1394. i.LINK och i.LINK-logotypen ” ” är varumärken som tillhör Sony Corporation. Intel, Pentium, Intel SpeedStep och Atom är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero och Windows-logotypen är varumärken som tillhör Microsoft företagsgrupp. Blu-ray Disc , Blu-ray 3D , Blu-ray Disc-logotypen och Blu-ray 3D-logotypen är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. Ordet BLUETOOTH och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare. Roxio Easy Media Creator är ett varumärke som tillhör Sonic Solutions. WinDVD är ett varumärke som tillhör Corel Inc. PowerDVD är ett varumärke som tillhör CyberLink.Inc. NVIDIA och 3D Vision är registrerade varumärken och/eller varumärken som tillhör NVIDIA Corporation i USA och andra länder.

 • Page 1 and 2:

  N Bruksanvisning Persondator VPCSB-

 • Page 3 and 4:

  n 3 N Uppgradera din VAIO-dator ...

 • Page 5 and 6:

  Innan du börjar använda datorn >

 • Page 7 and 8:

  Innan du börjar använda datorn >

 • Page 9 and 10:

  Innan du börjar använda datorn >

 • Page 11 and 12:

  Komma igång > Hitta kontroller och

 • Page 13 and 14:

  Komma igång > Hitta kontroller och

 • Page 15 and 16:

  Komma igång > Hitta kontroller och

 • Page 17 and 18:

  Komma igång > Hitta kontroller och

 • Page 19 and 20:

  Komma igång > Om indikatorlamporna

 • Page 21 and 22:

  Komma igång > Ansluta datorn till

 • Page 23 and 24:

  Komma igång > Använda batteriet n

 • Page 25 and 26:

  Komma igång > Använda batteriet n

 • Page 27 and 28:

  Komma igång > Använda batteriet n

 • Page 29 and 30:

  Komma igång > Använda batteriet n

 • Page 31 and 32:

  Komma igång > Stänga av datorn p

 • Page 33 and 34:

  Komma igång > Använda energisparl

 • Page 35 and 36:

  Komma igång > Hålla datorn i god

 • Page 37 and 38:

  Komma igång > Hålla datorn i god

 • Page 39 and 40:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 41 and 42:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 43 and 44:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 45 and 46:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 47 and 48:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 49 and 50:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 51 and 52:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 53 and 54:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 55 and 56:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 57 and 58:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 59 and 60:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 61 and 62:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 63 and 64:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 65 and 66:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 67 and 68:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 69 and 70:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 71 and 72:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 73 and 74:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 75 and 76:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 77 and 78:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 79 and 80:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 81 and 82:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 83 and 84:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 85 and 86:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 87 and 88:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 89 and 90:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 91 and 92:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 93 and 94:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 95 and 96:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 97 and 98:

  Använda din VAIO-dator > Använda

 • Page 99 and 100:

  Använda kringutrustning > n 99 N A

 • Page 101 and 102:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 103 and 104:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 105 and 106:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 107 and 108:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 109 and 110:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 111 and 112:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 113 and 114:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 115 and 116:

  Använda kringutrustning > Välja v

 • Page 117 and 118:

  Använda kringutrustning > Använda

 • Page 119 and 120:

  Använda kringutrustning > Ansluta

 • Page 121 and 122:

  Anpassa din VAIO-dator > Välja pre

 • Page 123 and 124:

  Anpassa din VAIO-dator > Ställa in

 • Page 125 and 126:

  Anpassa din VAIO-dator > Ställa in

 • Page 127 and 128:

  Anpassa din VAIO-dator > Ställa in

 • Page 129 and 130:

  Anpassa din VAIO-dator > Använda I

 • Page 131 and 132:

  Anpassa din VAIO-dator > Använda V

 • Page 133 and 134:

  Anpassa din VAIO-dator > Skydda dat

 • Page 135 and 136:

  Anpassa din VAIO-dator > Skydda hå

 • Page 137 and 138:

  Uppgradera din VAIO-dator > Sätta

 • Page 139 and 140:

  Uppgradera din VAIO-dator > Sätta

 • Page 141 and 142:

  Uppgradera din VAIO-dator > Sätta

 • Page 143 and 144:

  Försiktighetsåtgärder > n143 N F

 • Page 145 and 146:

  Försiktighetsåtgärder > Säkerhe

 • Page 147 and 148:

  Försiktighetsåtgärder > Hantera

 • Page 149 and 150:

  Försiktighetsåtgärder > Hantera

 • Page 151 and 152:

  Försiktighetsåtgärder > Hanterin

 • Page 153 and 154: Försiktighetsåtgärder > Använda
 • Page 155 and 156: Försiktighetsåtgärder > Hanterin
 • Page 157 and 158: Försiktighetsåtgärder > Använda
 • Page 159 and 160: Felsökning > n159 N ❑ Högtalare
 • Page 161 and 162: Felsökning > Användning av dator
 • Page 163 and 164: Felsökning > Användning av dator
 • Page 165 and 166: Felsökning > Användning av dator
 • Page 167 and 168: Felsökning > Återställning/åter
 • Page 169 and 170: Felsökning > Återställning/åter
 • Page 171 and 172: Felsökning > Partition n171 N Part
 • Page 173 and 174: Felsökning > Batteri n173 N Kan mi
 • Page 175 and 176: Felsökning > Inbyggd kamera n175 N
 • Page 177 and 178: Felsökning > Nätverk (LAN/trådl
 • Page 179 and 180: Felsökning > Nätverk (LAN/trådl
 • Page 181 and 182: Felsökning > BLUETOOTH-teknik n181
 • Page 183 and 184: Felsökning > BLUETOOTH-teknik n183
 • Page 185 and 186: Felsökning > Optiska skivor n185 N
 • Page 187 and 188: Felsökning > Optiska skivor n187 N
 • Page 189 and 190: Felsökning > Bildskärm n189 N Bil
 • Page 191 and 192: Felsökning > Bildskärm n191 N Vad
 • Page 193 and 194: Felsökning > Bildskärm n193 N Hur
 • Page 195 and 196: Felsökning > Mikrofon n195 N Mikro
 • Page 197 and 198: Felsökning > Högtalare n197 N Vad
 • Page 199 and 200: Felsökning > Tangentbord n199 N Ta
 • Page 201 and 202: Felsökning > Ljud/video n201 N Lju
 • Page 203: Felsökning > ”Memory Stick” n2
 • Page 207 and 208: Varumärken > n207 N Alla andra nam
 • Page 209: n © 2011 Sony Corporation