Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda batteriet n 24 N 5 Sätt tillbaka locket. Var noga med att alla flikar på locket har skjutits på plats och tryck locket i pilens riktning. 6 Sätt tillbaka och dra åt de borttagna skruvarna. Avlägsna batteriet ! Du kommer att förlora all data som inte har sparats om du avlägsnar batteriet när datorn är påslagen och inte är ansluten till nätadaptern. 1 Stäng av datorn, stäng LCD-skärmlocket och koppla bort nätadaptern om den är inkopplad. 2 Skruva ut de två skruvarna (1), skjut undersidans lock i pilens (2) riktning och ta bort locket. ! Tappa inte bort de borttagna skruvarna.

Komma igång > Använda batteriet n 25 N 3 Dra och håll fliken i pilens (3) riktning och dra batteriet i pilens (4) riktning. 4 Skjut batteriet i pilens riktning bort från datorn.