Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda batteriet n 28 N ✍ Låt batteriet vara i datorn medan datorn är ansluten direkt till strömförsörjning. Batteriet fortsätter att laddas upp medan du använder datorn. Om batteriet håller på att ta slut och både batteriindikatorn och strömindikatorns lampor blinkar bör du antingen koppla in nätadaptern för att ladda batteriet igen, eller stänga du av datorn och sätta i ett fullt laddat batteri. Batteriet som levereras med datorn är ett litiumjonbatteri och kan laddas upp när som helst. Batteriets livslängd påverkas inte om du laddar det när det bara är delvis urladdat. Vissa program och viss kringutrustning medger inte att datorn går in i Viloläge ens när den återstående batteritiden börjar bli kort. Spara ditt arbete ofta, och aktivera energisparlägen som Vila eller Viloläge manuellt om du vill undvika att data går förlorade när datorn körs på batteri. Om batteriet tar slut medan datorn är i Vilaläge går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill undvika att data går förlorade bör du spara data ofta. Om användning av extrabatteriet ❑ ❑ Om ett extrabatteri är anslutet till datorn laddas det primära batteriet först upp till ungefär 80 % av batteriets kapacitet. Därefter börjar extrabatteriet att laddas upp till ungefär 80 %. När båda batterierna är laddade till ungefär 80 % börjar det primära batteriet att laddas upp till 100 %. Därefter börjar extrabatteriet att laddas upp till 100 %. Om ett extrabatteri är anslutet till datorn används batteriströmmen i extrabatteriet först. Batteriströmmen i det primära batteriet används när extrabatteriet är urladdat.

Komma igång > Använda batteriet n 29 N Kontrollera batteriets laddningskapacitet Batteriets laddningskapacitet sjunker gradvis ju mer det laddas eller utnyttjas. Du kan utnyttja batteriet maximalt genom att kontrollera batteriets laddningskapacitet och ändra batteriets inställningar. Kontrollera batteriets laddningskapacitet 1 Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center. 2 Klicka på Power Management och Battery. ✍ Dessutom kan du aktivera batterivårdsfunktionen och förlänga batteriets livstid.