Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda pekplattan n 42 N Använda pekplattan Med hjälp av pekplattan kan du peka på, markera, dra och rulla bland objekt på skärmen. Åtgärd Beskrivning Peka För fingret över pekplattan (1) för att placera pekaren (2) på ett objekt. Klicka Tryck en gång på vänster knapp (3). Dubbelklicka Tryck två gånger i rad på vänster knapp. Högerklicka Tryck en gång på höger knapp (4). I många program visas en sammanhangsberoende snabbmeny när du högerklickar (om en sådan finns). Dra Håll vänster knapp nedtryckt och för fingret över pekplattan. Rulla För fingret längs pekplattans högerkant för att rulla vertikalt. För fingret längs pekplattans nedre kant för att rulla i sidled. När sidledes eller vertikal rullning är aktiv kan du röra fingret i cirklar på pekplattan för att fortsätta rulla utan att lyfta fingret från pekplattan (rullningsfunktionen är bara tillgänglig i program som har stöd för pekplattsrullning). Bläddra För två fingrar linjärt i en snabb rörelse på pekplattan. I webbläsare eller program för bildvisning kan du bläddra till vänster för att gå bakåt eller bläddra till höger för att gå framåt. Nyp I vissa program kan du nypa med två fingrar på pekplattan för att zooma. För isär fingrarna när du vill zooma in eller nyp ihop fingrarna för att zooma ut. ✍ Du kan inaktivera/aktivera pekplattan genom att trycka på tangenterna Fn+F1. Du kan även använda VAIO Control Center för att ändra pekplattans inställningar. ! Kom ihåg att ansluta en mus innan du inaktiverar pekplattan. Om du inaktiverar pekplattan utan att först ansluta en mus kommer du endast att kunna använda tangentbordet för att styra pekaren.

Använda din VAIO-dator > Använda specialknapparna n 43 N Använda specialknapparna Din VAIO-dator är försedd med ett antal specialknappar som gör det lättare att använda vissa funktioner. Specialknapp ASSIST-knappen WEB-knappen VAIO-knappen Utmatningsknapp Funktioner Startar VAIO Care när datorn är påslagen. När datorn är avstängd startar du VAIO Care Rescue med ASSIST-knappen. VAIO Care Rescue kan användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel om Windows inte startar. Mer information finns i Använda VAIO Care (sidan 37). När datorn är i normalläge startar WEB-knappen den webbläsare som är tilldelad till knappen som standard. När datorn är avstängd aktiverar WEB-knappen funktionen Quick Web Access och startar den webbläsare som används med denna funktion. Mer information finns i Använda funktionen Quick Web Access (sidan 44). ! WEB-knappen fungerar inte när datorn är i Vilaläge eller Viloläge. Utför den uppgift som är tilldelad knappen som standard. Du kan ändra standardknapptilldelningarna med VAIO Control Center. Matar ut skivfacket.