Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda ”Memory Stick” n 58 N Så här tar du ur ”Memory Stick” ! Ta inte ut ”Memory Stick” medan mediaåtkomstindikatorn är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade. Stora mängder data tar lång tid att bearbeta, så se till att indikatorlampan är släckt innan du tar bort ”Memory Stick”. 1 Sök rätt på ”Memory Stick Duo”-facket. 2 Kontrollera att mediaåtkomstindikatorn är släckt. 3 Tryck in ”Memory Stick” mot datorn för att frigöra det. ”Memory Stick” matas ut. 4 Dra ut ”Memory Stick” ur facket. ! Ta alltid ut ”Memory Stick” försiktigt, annars kan det matas ut för fort.

Använda din VAIO-dator > Använda ”Memory Stick” n 59 N Formatera ”Memory Stick” Formatera ”Memory Stick” så här ”Memory Stick” är formaterat från fabriken och redo för användning. Om du vill formatera om kortet i din egen dator, följ dessa anvisningar. ! Använd en enhet som är utformad för att formatera kortet och som stöder ”Memory Stick” för formateringen. Vid formatering av ”Memory Stick” raderas alla data som lagrats på mediet. Kontrollera att mediet inte innehåller någon viktig information innan du formaterar det. Ta inte ut ”Memory Stick” från facket medan det formateras. Detta kan göra att den inte fungerar. 1 Sök rätt på ”Memory Stick Duo”-facket. 2 Skjut försiktigt in ”Memory Stick” i facket tills det kommer på plats med ett klick. 3 Klicka på Start och därefter på Dator. 4 Högerklicka på ikonen för ”Memory Stick” och välj Formatera. 5 Klicka på Återställ enhetens standardvärden. ! Storleken på allokeringsenheten och filsystemet kan ändras. Välj inte NTFS i listrutan Filsystem eftersom detta kan orsaka ett fel. ✍ Formateringen går snabbare om du väljer Snabbformatering i Formateringsalternativ.