Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda trådlöst LAN n 72 N Starta trådlös LAN-kommunikation Du måste först etablera trådlös LAN-kommunikation mellan din dator och en accesspunkt (medföljer ej). Se Windows Hjälp och support för mer information. ! Mer information om hur du anger vilken kanal som ska användas för åtkomstpunkten finns i handboken för åtkomstpunkten. Starta trådlös LAN-kommunikation 1 En åtkomstpunkt måste finnas installerad. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten. 2 Slå på WIRELESS-omkopplaren. 3 Klicka på ikonen VAIO Smart Network i aktivitetsfältet. 4 Klicka på skjutreglaget invid Wireless LAN så att det växlas till On-läge i fönstret VAIO Smart Network. Kontrollera att WIRELESS-indikatorn är tänd. ! 5 GHz-band trådlös LAN-kommunikation är endast tillgängligt på utvalda modeller och är inaktiverat som standard. Om du vill aktivera 5 GHz-bandskommunikation måste du välja alternativet att använda 5 GHz-bandet eller både 2,4 GHz- och 5 GHz-banden i rullgardinsmenyn Wireless LAN Settings i inställningsfönstret VAIO Smart Network. 5 Klicka på eller på aktivitetsfältet. 6 Välj önskad åtkomstpunkt och klicka på Anslut.

Använda din VAIO-dator > Använda trådlöst LAN n 73 N Stoppa trådlös LAN-kommunikation Så här stoppar du trådlös LAN-kommunikation Klicka på skjutreglaget invid Wireless LAN så att det växlas till Off-läge i fönstret VAIO Smart Network. ! Om du stänger av den trådlösa LAN-funktionen när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet kan du förlora data.